Mokinių savivaldos „Savi“ atstovai (T. Jocys, G. Petrikaitė, K. Gudaitytė, G. Stumbrytė, M. Mickutė, P. Overlingaitė ir pavaduotoja D. Jakienė) dalyvavo respublikinėje mokinių savivaldos institucijų konferencijoje „Būk aktyvus!“, kuri vyko Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje. Jos metu pristatė tradicinį gimnazijos renginį „Metų apdovanojimai“, išklausė kitų respublikos mokyklų įgytas patirtis organizuojant sėkmingiausią renginį ar kitą veiklą. Taip pat dalyvavo Jaunimo Reikalų Agentūros vyriausiosios specialistės Simonos Statauskaitės paskaitoje „Jaunimo įtraukimas į visuomeninę veiklą“ .