Projektas „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS II“

Pradedamas įgyvendinti projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“, kuris yra trečioji švietimo pažangos programos „Tūkstantmečio mokyklos“ dalis. 

 Programa prisidedama prie ugdymo kokybės gerinimo ir mokinių pasiekimų atotrūkio mažinimo tarp savivaldybių ir savivaldybių mokyklų. Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ skirtas įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programoje numatytas veiklas 36 Lietuvos savivaldybėse, kurios dalyvauja antrajame programos sraute. 
 Planuojamos veiklų kryptys: mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas; infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas; mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas; konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas; projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). 
 Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.   
Projekto finansavimo suma: 120 020 428,53 Eur. Tinkamų finansuoti lėšų suma:120 077 883,61 Eur. 
 Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšomis. 
 

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001

Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.

Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.

Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

————————————————————————————————————————————————————–

Šilutės pirmoji gimnazija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas:

  1. STEAM ugdymo infrastruktūros atnaujinimas:

STEAM ugdymo erdvių įrengimas gimnazijoje. STEAM praktinio-komandinio darbo erdvės įrengimas.

  1. Įrangos ir mokymo priemonių įsigijimas:

Įranga ir priemonės STEAM ugdymo erdvėms. Įranga STEAM praktinio-komandinio darbo erdvei.

  1. Mokyklų vadovų ir pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas:

Mokymų ciklas „STEAM ugdymo metodų taikymas įvairių dalykų pamokose“ (mokymai pedagogams). Stažuotė į STEAM ženklelio mokyklą. Mokymai vadovams „STEAM ugdymo planavimas ir lyderystė“. Mokymai laborantams „Laboratorijų vadyba“.

  1. Tinklo mokyklų išteklių prieinamumo gerinimas:

Tvarkaraščio ir mokinių srautų valdymo plano parengimas. STEAM srities laboranto įdarbinimas.

  1. Ugdymo veiklų ir užsiėmimų organizavimas:

Gimnazijoje bus vykdomos ugdymo veiklos STEAM ugdymo erdvėse, bus įkurtas savivaldybės mokinių mokslinių-tiriamųjų darbų klubas, vyks klubo veiklos. Bus vykdomos STEAM Praktinių studijų dienos: vyks matematikos ir informatikos forumas, veiks gamtos mokslų klubas. Kasmet bus organizuojama STEAM mokslinė konferencija.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

  • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.

Daugiau informacijos apie projektą:
https://www.silute.lt/es-projektai/tukstantmecio-mokyklos-projektas/11028