Metodinė taryba

 

METODINĖ TARYBA:

 

Daiva Strazdauskienė – metodinės tarybos pirmininkė;

Lijana Venckienė – lietuvių kalbos ir literatūros metodinės grupės pirmininkė;
Irena Šulgienė – užsienio kalbų (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų) metodinės grupės pirmininkė;

Audronė Vaičiulionytė – tiksliųjų ir gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė;
Algirdas Gečas – socialinių mokslų metodinės grupės pirmininkas;
Vytautas Kirjanovas – menų ir fizinio ugdymo metodinės grupės pirmininkas.