Priėmimas į gimnaziją

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Prašau priimti į
Ar pageidauja mokytis STEAM klasėje?
Dorinis ugdymas
Antroji užsienio kalba
Ar vaikas vertintas Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje
Mokytis šioje mokykloje pirmumo teisė yra, nes (pažymėkite):