Category: Nuostatai ir tvarkos

Gimnazijos lankomumo tvarka

Parengta visoms mokykloms bendra mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarka, numatyta konkreti pagalba sistemingai pamokų nelankantiems vaikams. KAS KEIČIASI NUO RUGSĖJO? Tėvai per mėnesį galės pateisinti 5 mokymosi dienas, praleistas dėl ligos.…

Duomenų apsauga gimnazijoje

Už duomenų apsaugą gimnazijoje yra paskirtas raštvedys, Kontaktai: (8 441) 62008, 868231055, rastine@pirmojigimnazija.lt Vaizdo stebėjimo kamerų tvarkos aprašas Šilutės pirmosios gimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės Šilutės pirmosios gimnazijos mokinių…