ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS TRADICIJOS

 

Gimnazijos tradiciniai renginiai:
Rugsėjo 1-osios šventė ,,Mokslo ir žinių diena“
Integruotas projektas „Baltų vienybės diena“
Akcija ,,Tolerancijos diena“
Mini projektas ,,Gimnazisto vardo diena“
Integruotas menų projektas „Grožio ir kultūringo elgesio diena laukiant Kalėdinio stebuklo“
Renginių ciklas ,,Nuo Vasario 16-osios iki Kovo 11-osios“
Abiturientų šventė ,,Šimtadienis“
Projektas ,,Atvira gimnazija“
Renginių ciklas ,,Savaitė be patyčių“
Integruotas gamtos mokslų projektas ,,Žemės diena“
Projektas ,,Karjeros diena“
Projektas ,, Sveikatos ir sporto savaitė“
Paskutinio skambučio šventė ,,Svajų ir vilties diena“
Mokinių pasiekimų apibendrinimo šventė ,,Metų apdovanojimai“
Gimnazijos spartakiada
Gimnazijos projektas ,,Tėviškės keliais“
Abiturientų atestatų įteikimo šventė ,,Brandos diena“
Tarptautiniai jaunimo mainai su Vokietijos Bukstehudės gimnazija
„Protų kovos“ I-IV klasių mokiniams
Respublikinės konferencijos ,,Herderio skaitymai“ ir ,,Gyvenu su knyga“
Programa ,,Raktai į sėkmę“
Lietuvos muziejų keliaujančios parodos
Mokinių kultūrinio prusinimo programa apima kultūrinį ir istorinį pažinimą:
Gimnazijos ir Šilutės miesto-pirmokams
Šilutės rajono-antrokams
Mažosios Lietuvos-trečiokams
Respublikos sostinės-ketvirtokams
Bendras kultūrinis meninis renginys I-IV klasių mokiniams
Mokinių motyvavimas ir įtraukimas į sprendimų priėmimą:
Ugdymo(si) sutarties priedas

Įsipareigojimų refleksija
Tęstinis projektas ,,Viešumo tribūna“
Pertrauka kitaip ,,Padėkos pertrauka“
Gimnazijos partnerystė ir bendradarbiavimas.
Bendradarbiaudama su vietos bendruomene gimnazija vykdo veiklas ir projektus:
Atminimo skverelio ,,Lietuviško žodžio puoselėtojams“ įkūrimas Šilutės miesto parke.
Liuteronų-evangelikų kapinių ir H. Šojaus kapavietės tvarkymas.
Bendrų projektų: „Atvira gimnazija“, „Praktinių studijų dienos“, ,,Karjeros potvynis“, ,,Mokinių
verslumas“, ,,Kompetencijų akademija“ įgyvendinimas.
Gimnazijos mokinių chemijos bei biologijos praktinių darbų atlikimas Klaipėdos universiteto
laboratorijose.
Pedagoginiai pašnekesiai prie kavos penktadieniais mokytojų kambaryje.