Visuomenės sveikatos specialistė

Šilutės pirmosios gimnazijos VS specialistė – Dovilė Sūdžiūtė

Kontaktiniai duomenys:

El. paštas: dovile.sudziute@silutessveikata.lt

Mob. Telefonas – +370 659 00562

Darbo laikas:

Pirmadienis 8.00-15.30

Antradienis 8.00-15.30

Penktadienis 8.00-13.30

Pietų pertrauka:

12.00-12.30

Visuomenės sveikatos  specialisto tikslas:

Saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais), mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

VS specialisto funkcijos:

  • Vykdyti mokinių sveikatos būklės stebėseną;
  • Ugdyti mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius;
  • Siūlymų teikimas dėl mokinių sveikatos stiprinimo ir sveikatinimo priemonių įtraukimo į strateginius veiklos planus;
  • Sveikatos stiprinimo ir sveikatinimo priemonių įgyvendinimas;
  • Pirmosios pagalbos teikimas ir koordinavimas;
  • Dalyvavimas įgyvendinant užkrečiamosios ligos židinio ar protrūkio kontrolės priemonės;
  • Mokinių maitinimo organizavimo atitikties prižiūrėjimas;
  • Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos veikloje.