Gimnazijos muziejus

Apie Šilutės pirmosios gimnazijos muziejų

 

Šilutės 1-osios gimnazijos muziejaus istorija prasideda 1973 metais balandžio 3 dieną (Direktorius A. Žibaitis). Iniciatorius ir įkūrėjas, vėliau ilgametis muziejaus vadovas Algirdas Červinskas tą dieną atidarė viename pusrūsio kambarėlyje įkurtą etnografinį muziejėlį su dviem šimtais šio krašto eksponatų. Netrukus etnografinį kambarį papildė naujas mokyklos istorijos kambarys, po to privalomas tuo metu Šlovės kambarys.  Moksleivių ir jų tėvų jėgomis pradėtos rengti dabartinės patalpos 9-ojo dešimtmečio viduryje (direktorė R. Dobranskienė). Perkėlus čia etnografinę ekspoziciją ir mokyklos istorijos medžiagą, naujai  buvo įrengtas krašto istorijos ir kultūros skyrius bei sustiprinto vaizduojamojo meno mokymo pasiekimų kambarys.  Svečių kambaryje tilpo ir saugykla, ir registracijos kampelis. Vietoj metodinio kabineto buvo numatyta įkurti pedagoginės minties raidos centrą, žymintį dalykinę ir metodinę kolektyvo brandą bei kasmetinę veiklą.  Reikalingą patalpą, kaip abiturientų dovaną, įrengė moksleivių tėvai (klasės vadovas  J. Vilkys). Ekspoziciją rengti ir ją pildyti buvo pavesta I.Arlauskienei. Kadangi šios muziejaus dalies patalpos nebuvo tinkamos saugoti vertingiems eksponatams, jai teko rūpintis daline muziejaus rekonstrukcija.

Ekonominės blokados sąlygomis buvo padidintas pedagoginės minties raidos kambarys, įrengtas koridorius, pritaikyta parodoms palėpė, praplėstas įėjimas į muziejų. Patalpos apšiltintos, laikinai apsaugotos nuo drėgmės. ( Darbai buvo baigti 1995 metais, direktorė R. Milukienė). Dar kartą muziejaus patalpos pertvarkytos 2000 metais, sukuriant didesnę erdvę ekspozicijai bei moksleivių susibūrimams: paskaitoms, koncertams, pokalbiams (direktorė L. Spirgienė). Muziejaus pertvarkas rėmė moksleivių tėvai: P.Zubė, J.Vilionis, R.Žemaitaitis, S.Kazlauskas, S.Liepis , buvę herderiečiai. Renovuojant gimnazijos pastatą, minimaliai sutvarkytas muziejaus šildymas, nebegresia lietus.

Gimnazijos muziejų kūrė daug žmonių: moksleiviai rinko eksponatus, baldus gamino šviesios atminties staliai P. Mockus ir P. Mažėda, nuolatos talkino V.Nausėda, V.Šemeta, P. Šertvytis. Ilgalaikes ekspozicijas rengėA.Červinskas, V.Žemaitaitis, dailininkai a.a.Regina Milukienė, A. Milukas, G. MilukienėK. Blankaitė, I. Arlauskienė, talkina kolektyvo nariai.

Šiuo metu muziejuje yra 12644 eksponatai, pasakojantys ne tik apie krašto istoriją, kultūrą ir literatūros raidą, bet ir gausi vietos gyventojų buities reikmenų ekspozicija. Iš muziejaus stendų medžiagos  ir realijų galima susidaryti pakankamai aiškų gyvenimo mokykloje vaizdą įvairiais laikotarpiais. Rasime čia nuotraukas mokinių, kurie ne tik  baigė šią mokyklą, bet ir jų gyvenimo veiklos rezultatus: mokslinius darbus, knygas, dailės kūrinius ir kt. Nuolatinę ugdymo kaitą atspindi pedagoginės minties raidos eksponatai, kurie galėtų būti panaudoti apibendrinant ne tik gimnazijos, bet viso  rajono švietimo sistemos pokyčius bei linkmes kelyje į nepriklausomybės atkūrimą ir laisvoje Lietuvoje.

Muziejuje veikia šie skyriai:

Pedagoginės minties raidos.

Moksleivių  pasiekimų ir pilietinio ugdymo.

Krašto istorijos ir kultūros.

Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos istorijos.

Etnografijos ir archeologijos.

Prarastų iliuzijų.

Yra muzikavimui ir  pokalbams patogi aula.

 

Į muziejaus veiklos istoriją įrašomi ir tie mokiniai, kurie padeda prižiūrėti ir turtinti muziejų, vesti ekskursijas. Įsimintini Žilvinas Čėsna, Rolandas ŠveikauskasVaiva Kraftaitė ir Audrius Martinkus, Artūras Jenšauskas ir Artūras Gėryba, Martynas Klumbys ir Tomas Birbalas, Eivydas Žebrauskas, Modestas Kasnauskas ir kt.

 

Pagal išankstinį susitarimą muziejaus lankytojai gali pasirinkti įvairias ekskursijas.

 

Žymiausi Mažosios Lietuvos žmonės: Vydūnas, M.Jankus, J. Zauerveinas;

Tėviškės literatūros rašytojai H.Zudermanas, J.Bobrovskis, A.Gustas.

Lietuvninkų gyvenimas ir papročiai. Kalba ir kalbėjimas.

Senoji Šilutė ir jos mecenatas H.Šojus.

Šilutės mokyklos, mokiniai ir mokytojai.

Didžiosios Lietuvos pakraščio (paribio) kultūros ženklai ir realijos.

Rezistencinio judėjimo dalyviai ir jų veikla šiandien.

 

Kviečiame pasisvečiuoti Šilutės pirmosios gimnazijos muziejuje.

 

Mokytoja I. Arlauskienė