2024 – 04 – 19 d. Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko penktoji konferencija „J. G. Herderio skaitymai 5“. Šį kartą konferencija buvo skirta garsiam vokiečių filosofui Imanueliui Kantui atminti. Kaip žinoma, šiais metais minima 300 metų nuo I. Kanto gimimo. Konferencijos pagrindinė idėja buvo pasirinkta viena iš garsiųjų I. Kanto frazių: „Išdrįsk būti protingas … “.

Konferencijos dalyvius pasveikino Šilutės pirmosios gimnazijos direktorė Laima Spirgienė ir Šilutės švietimo, sporto ir kultūros skyriaus vedėja Dainora Butvydienė. Jos pabrėžė, kad šiandien diskutuoti apie Apšvietos atstovą I. Kantą ypač aktualu, nes tai reiškia kalbėti apie bendražmogiškas vertybes ir nuostatas. Prieš pranešimus Šilutės pirmosios gimnazijos folklorinis ansamblis, kuriam vadovauja mokytoja Giedrė Pocienė, atliko keletą mūsų krašto giesmių, o lietuvininkų tarme visus susirinkusius į skaitymus pasveikino I d klasės mokinė Vakarė Stančaitytė, kurią ruošė mokytoja Vaida Galinskienė.

Pirmoji konferencijos dalis buvo akademinė – ją pradėjo  nuolatinis mūsų skaitymų dalyvis dr. Arvydas Juozaitis. Jis susirinkusiems pristatė pranešimą „I. Kantas ir jo idėjos“. Klausantis pranešėjo, apėmė  tas keistas jausmas, kai visai naujai atrandi žinomą žmogų ir jo laikmetį. Imi suvokti, kad jo keltos idėjos lieka aktualios ir šių dienų žmogui. Ir tada darome išvadą – netoli mūsų nueita, nors  ir skiria mus keli amžiai.

Vėliau savo naują knygą „Imanuelio kelias“ pristatė viešnia iš Klaipėdos dr. Jūratė Sučylaitė. Autorė pabrėžė, kad jos  kūrinys nėra  mokslinė monografija – tai istorinis romanas apie I. Kantą, jo gyvenimą. Autorė labai įtaigiai su didžiule energija pristatė savo knygą,  kai kurias jos teksto dalis net paskaitydama. Knygoje pasakojama apie Kanto vaikystę, mokymosi metus, liuteronų kunigo Franco Šulco įtaką Imanuelio pažiūroms. Knygoje pateikiami I. Kanto ryšiai su garsiomis krašto asmenybėmis, supažindinama su Prūsų Lietuvos (Mažosios  Lietuvos ) dvasia.

Salėje, kurioje susirinko daug trečiųjų gimnazijos klasių mokinių, buvo tylu, visi susidomėję gaudė kiekvieną rašytojos ištartą žodį… Mus visus tikrai užvaldė rašytojos energija, jos mintys. Nors ir sunku buvo įsivaizduoti, kad jaunystėje I. Kantas, prispaustas vargų, galėjo žaisti pokerį ar bilijardą, bet rašytojos įtaigus pasakojimas įveikė net ir didžiausias abejones… Kaip ir ta jos pagarsinta  mintis, kad  I. Kantas dėl garbės net ryžosi dvikovai, atrodo neįmanoma. Kad protingasis Kantas tam ryžtųsi? Bet skambėjo taip įtikinamai, kad imi tikėti, jog taip ir buvę. Tikrai įdomu susipažinti su šia nauja knyga apie I. Kantą ir išgirsti gyvai jos pristatymą.

Antroje konferencijos dalyje pasirodė Šilutės pirmosios gimnazijos mokiniai – III gimnazijos klasių teatro klasė, kuriai vadovauja mokytoja Jolita Ežerinskė. Buvo parodyta A. Juozaičio dramos „Amžinybės nebus“ ištrauka. Mokiniai nustebino įtikinama vaidyba, drąsa ir rimtu nusiteikimu. Tai tikrai svarbus įvykis jaunųjų teatro gerbėjų gyvenime – dalyvaujant pjesės autoriui vaidinama pirmąkart, o gal ir vienintelį kartą gyvenime… O pats pjesės autorius A. Juozaitis po mokinių pasirodymo pristatė pjesės turinį ir gyrė mokinių ir jų vadovės darbą.

Po gimnazijos teatralų pasirodymo buvo pristatytas rajoninis 8 – 12 klasių mokinių knygos skirtukų konkursas „Turėk drąsos naudotis savo protu“. Šį konkursą organizavo Šilutės pirmosios gimnazijos bibliotekininkė Laima Rasa Jablonskytė ir mokytojos Jūratė Leonienė bei Laima Toliušienė. Jame dalyvavo 10 Šilutės rajono mokyklų ir buvo pateikta 90 darbų. Projekto metu mokiniai kūrė knygų skirtukus, skirtus I. Kantui. Kokių įspūdingų darbų jie sukūrė! Yra skirtukų, kuriuose vaizduojami įsimintini I. Kanto posakiai, kituose – žiūrėk, ir pats Imanuelis pavaizduotas. Ir visi jie be išimties yra puikiai iliustruoti. Mokiniai nustebino savo fantazija, žavi jų įdėtas triūsas. Galima tik įsivaizduoti, kaip sunkiai dirbo komisija, kuri turėjo atrinkti geriausius kūrinius.

Konferencijos pabaigoje aptarėme ir klausimą, kam būtų galima skirti kitų metų susitikimą „Herderio skaitymai 6“. Vieningai sutarėme kalbėti apie  Mikalojų Konstantiną Čiurlionį, genialų lietuvių muziką ir dailininką, kurio reikšminga gimimo sukaktis bus minima 2025 metais.

Iki susitikimo kitąmet konferencijoje „Herderio skaitymai 6“. Jeigu būtų norinčių dalyvauti mūsų renginyje, kviečiame kreiptis.

Dėkoju visiems kolegoms ir mūsų bičiuliams, kurie dalyvavo konferencijoje ir prisidėjo ją organizuojant. Ypatinga padėka Šilutės rajono Švietimo pagalbos tarnybos specialistei Nijolei Rimkuvienei, Šilutės rajono Švietimo, sporto  ir kultūros skyriaus specialistei Vidai Kubaitienei,  Šilutės miesto Hugo Šojaus muziejaus direktorei Indrei Skablauskaitei, Šilutės pirmosios gimnazijos direktorei Laimai Spirgienei,  mokytojai Irenai Šulgienei, Daivai Peštenienei, Nijolei Titienei. Ačiū už pagalbą gimnazijos mokinių savivaldai.

Konferencijos organizatorius Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojas – ekspertas Algirdas Gečas.

Šilutė

2024 – 04 – 24 d.

I. Šulgienės fotografijos