SKAITMENINĖ MOKOMOJI MEDŽIAGA

 

 

 

SKAITMENINĖ MOKOMOJI MEDŽIAGA, UŽDUOTYS, METODINĖS PRIEMONĖS MOKYTOJAMS IR UŽSIĖMIMAI MOKINIAMS

 • Mokymų ir konsultacijų medžiaga:Nuoroda
 • IKT programėlių įvairiems dalykams bei veikloms sąrašai:Nuoroda
 • Vaizdo pamokos įvairių dalykų mokytojams:Nuoroda
 • Skaitmeninės UPC mokymosi priemonės:Nuoroda
 • Aktyvių mokytojų blogai:Nuoroda
 • Skaitmeninės mokymosi priemonės:Nuoroda
 • Kūrybingumo mokykla:Nuoroda
 • Interaktyvi platforma „Ugdymo sodas“:Nuoroda
 • ,,iklasė“ – nuotolinio mokymosi pagrindai, virtuali mokymosi aplinka, tiesioginė pamokų transliacija internetu, vaizdo pamokos, internetiniai mokymosi ištekliai, kiti įrankiai mokymosi medžiagos kūrimui: Nuoroda
 • Priemonės, kurios gali padėti organizuoti mokymąsi nuotoliniu būdu: Nuoroda
 • Nuotolinis mokymas. Kaip pasirengti ir kokias priemones pasitelkti į pagalbą?Nuoroda
 • Internetinė paskaita: EDUKA klasė. Praktiniai patarimai:  Nuoroda
 • Mokomųjų dalykų testai mokiniams: Nuoroda
 • Įrankis ZOOM Nuoroda; ZOOM Instrukcija: Nuoroda; Video instrukcija mokytojams:Nuoroda; Video instrukcija mokiniams:Nuoroda
 • Edmodo – programėlė siūlo saugų būdą mokiniams ir jų mokytojams bendrauti tarpusavyje tiek pamokų metu, tiek ir po jų. Aplinka panaši į socialinį tinklą facebook. Edmodo čia: Nuoroda
 • Internetiniai įrankiai nuotoliniam mokymuisi: Nuoroda
 • Švietimo naujienos skelbia laisvai prieinamų metodinių priemonių sąrašą: Nuoroda
 • Kaip susikurti video pamoką?Nuoroda
 • Edukacinių IKT priemonių sąrašas: Nuoroda
 • Egzaminatorius 11-12 kl.  nuoroda(ruošiami trumpi pristatymai ir naudojimo instrukcijos) Nuoroda
 • Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų medžiaga: Nuoroda
 • Atvirųjų skaitmeninių išteklių rinkinys Ugdymo sode:Nuoroda
 • Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainė:Nuoroda
 • Anglų kalba Khan Academy:Nuoroda
 • European Schoolnet“ (EUN) mokymosi ištekliai, leidžiantis rasti ugdymo turinį iš daugelio skirtingų šalių ir teikėjų: Nuoroda
 • Kaip organizuoti refleksiją nuotoliniu būdu: Nuoroda

     FIZIKOS IR MATEMATIKOS MOKYTOJAMS:

LIETUVIŲ K. MOKYTOJAMS:

 • Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 9–10:Nuoroda
 • Skaitmeninė mokymo priemonė lietuvių kalbai ir literatūrai 11-12: Nuoroda
 • „Vyturio“ skaitmeninės Nuorodair audioknygos: Nuoroda
 • Lietuvių kalba: nuo starto iki finišo? Prieš lietuvių kalbos egzaminą:Nuoroda
 • Literatūra ir istorija:Nuoroda
 • Garsinės knygos internete: Nuoroda
 • Poezijos skaitymai:https://www.lrt.lt/paieska(paieškoje reikia suvesti Vidurnakčio lyrika)
 • Paaugliams „Ką veikti paaugliams per karantiną?“ Nuoroda

      MENINIO UGDYMO MOKYTOJAMS: 

 • Meninis ugdymas(11-12 klasė) dailė, muzika, šokis, teatras: Nuoroda
 • Kino fondas (čia nuoroda į programėlę): Nuoroda
 • Oskaro Koršunovo teatras, spektaklis „Ten būti čia“:Nuoroda
 • Radijo teatras (čia nuoroda į LRT programėlę): Nuoroda
 • Menas ir gamta:Nuoroda
 • MO muziejaus iniciatyva:Nuoroda
 • Niujorke įsikūrusio Guggenheimo muziejaus turas:  Nuoroda
 • Vašingtono Nacionalinės Dailės Galerijos parodos: Nuoroda
 • Musée d’Orsayturas Paryžiuje: Nuoroda
 • Turas po Seulo Nacionalinį modernaus menomuziejų: Nuoroda
 • British Museum virtualus turas:  Nuoroda

      SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJAMS:

 • Įdomioji Lietuvos istorija. Vaizdo įrašai (čia ta pati nuoroda kaip apačioje): Nuoroda
 • Literatūra ir istorija:Nuoroda
 • Geografija (9-10 klasei) skaitmeninė priemonė: Nuoroda
 • Geografija (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: Nuoroda
 • Ekonomikos ir verslumo ugdymo turinys mokytojams ir moksleiviams:Nuoroda

     DORINIO UGDYMO MOKYTOJAMS

 • Dorinis ugdymas (11-12 klasė) skaitmeninė priemonė: Nuoroda
 • Šventasis raštas:Nuoroda

UGDYMAS KARJERAI

 • LAMABPO Nuoroda
 • Ugdymo karjerai informacinė svetainė Mukis Nuoroda
 • Mykolo Romerio universiteto vaizdo transliacijų galerija apie teisės, kalbų, finansų, psichologijos, socialinio darbo ir viešojo administravimo studijas bei S. Bugailiškio paskaita apie 2021 m mnimalius reikalavimus stojantiems į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas Nuoroda
 • VDU informacija abiturientams Nuoroda
 • Karjeros testai:
 • Nuoroda      
 • Nuoroda
 • Nuoroda
 • Nuoroda