Šilutės pirmosios gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės