Klasių judėjimo schemos gimnazijoje

1s

1s

 

 

3

 

4naujas

UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINOS SĄLYGOS:

Kiekvienai mokinių klasei paskirta viena konkreti klasė, kurioje vyks visos pamokos, išskyrus technologijų, fizinio ugdymo, gamtos mokslų laboratoriniai, IT.

I KLASĖS

 

Paradinis įėjimas (Kalinausko gatvė) / sanitariniai mazgai 1 aukšte

Kabinetai užsienio kalboms:123, 126

 

Ia – 122 kab.

Ib – 124 kab.

Ic – 125 kab.

 

II KLASĖS

Įėjimas prie sporto salės / sanitariniai mazgai 3 aukšte

Kabinetai užsienio kalboms: 303, 305, 306, 310

 

IIa – 304 kab.

IIb – 308 kab.

IIc – 217 kab.

 

III KLASĖS

Pagrindinis įėjimas / sanitariniai mazgai 2 aukšte

Kabinetai srautams: 220, 222, 224

 

IIIa – 219 kab.

IIIb – 221 kab.

IIIc – 223 kab.

 

IV KLASĖS

Pagrindinis įėjimas / sanitariniai mazgai cokoliniame aukšte (prie technologijų kab.)

Kabinetai srautams: 111, 113, 114

 

IVa  – 110 kab.

IVb – 209 kab.

IVc – 112 kab.