JOANITŲ ORDINO STIPENDIJA ŠILUTĖS PIRMOJOJE GIMNAZIJOJE

 

Gerai besimokantys gimnazijos abiturientai gali gauti Joanitų ordino stipendiją savo studijoms.

Joanitų ordinas jau daugiau kaip 900 metų rūpinasi ligoniais, seneliais, silpnesniaisiais. Joanitai atvyko į Šilutę ir kartu su socialine tarnyba “Sandora” remia šeimas, kurioms reikia pagalbos.

Taip pat Joanitų ordinas padeda tiems, kurie yra motyvuoti ir darbštūs. Jau dešimt metų Joanitų ordinas remia mūsų mokyklos abiturientus, kurie puoselėja pažangias idėjas, yra aktyvūs piliečiai. Joanitų ordinas remia mūsų mokyklos abiturientus, kurie savo pasiekimais ir darbu prisidės prie Lietuvos klestėjimo.

Joanitų ordino stipendijos skyrimo kriterijai:

        1. Stipendija skiriama gerai besimokantiems mokiniams.
        2. Pretendentai turi gerai mokėti vokiečių kalbą.
        3. Pretendentų šeimos pajamos yra nedidelės.
        4. Pretendentai yra aktyvūs gimnazijos bendruomenės nariai.

Abiturientai klasių vadovams turi pateikti:

         1. Prašymą dėl stipendijos skyrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis.
         2. Pažymą apie šeimos pajamas.
         3. Gyvenimo aprašymą lietuvių ir vokiečių kalbomis.
         4. Pasiekimų suvestinės kopiją.
         5. Klasės vadovo rekomendaciją lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Daugiau informacijos gali suteikti direktorė L. Spirgienė arba vokiečių kalbos mokytoja L. Venckienė.

Plačiau apie Joanitų ordiną internete: www.johanniterorden.de.