KLASIŲ VADOVAI

2023-2024

Klasė

Kabinetas

Vardas Pavardė

Ia

214

Alvydas Ežerinskis

Ib

223

Lina Liepinienė

Ic

219

Jolita Ežerinskė

Id

125

Diana Balčauskienė

IIa

110

Rita Kurpeikytė

IIb

126

Vytautas Kirjanovas

IIc

112

Loreta Butkienė

IId

209

Giedrė Pocienė

IIIa

124

Irena Šulgienė

IIIb

212

Jūratė Leonienė

IIIc

221

Algirdas Gečas

IVa

303

Daiva Strazdauskienė

IVb

225

Jovita Kiaupienė

IVc

220

Laima Toliušienė