Duomenų apsauga

Gerbiami tėveliai ir mokiniai,

vadovaujantis asmens duomenų apsaugos reikalavimais primename, kad:                                                                                       

 nuotolinių pamokų metu mokiniams griežtai draudžiama fotografuoti, įrašyti, filmuoti ir bet kokiu būdu platinti vaizdo, garso įrašus.

Virtualioje mokymo aplinkoje galioja tos pačios mandagaus elgesio taisyklės, kaip ir bet kurioje kitoje viešoje erdvėje.

Gimnazija netoleruos netinkamo elgesio, trukdymo ar patyčių nuotolinio mokymo metu.

Kviečiame būti supratingais, tolerantiškais, pozityviais ir bendradarbiaujančiais.

Pagarbiai

Gimnazijos administracija