Atviri duomenys

Šilutės pirmoji gimnazija nesinaudoja atvirais duomenimis ir netvarko atvirų duomenų rinkmenų.