Gimnazijoje minėjome sąmoningumo savaitę prieš patyčias. Visą savaitę vyko spalvų savaitė – kiekviena diena buvo nudažyta vis kita spalva💛💚❤️💙🤎 Raginome mokinius dėvėti tos dienos spalvos rūbą ir susiburti bendrai veiklai. Kūno kultūros pamokų metu vyko psichologės Rūtos Gagienės ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistės Dovilės Sūdžiūtės praktiniai užsiėmimai, skatinantys priimti vieniems kitus, bendrauti, bendradarbiauti. Dalyvauta ir F. Bajoraičio viešosios bibliotekos organizuotoje diskusijoje apie patyčias. Visą savaitę socialinė pedagogė Daiva Peštenienė kvietė mokinius pildyti emometrą. O savaitę užbaigėme šventiniu mokinės Godos Džalagonijos ir mokytojo Vyganto Stoškaus muzikiniu pasirodymu. Dėkojame už dalyvavimą.