Kvepiantis vėjas!

Laisvės daina skamba –

Siela atgimsta.

A. Sirtautas

 

Laisvė tai namai,

Kur šviečia gražūs langai,

Kur meilė sklando.

H. Vytartas

 

Laisvės vėliavos

Plūduriuoja danguje

Šoka širdis laisvėje.

A. Pauparytė

 

Tarp medžių tylus

laisvės balsas kvepiantis

skverbias link mūsų.

A. Skvirbaitė

 

Ryte pabundi

Ir jauti laimę širdy.

Priklausai tik sau?

A. Radzevičiūtė

 

Laisvės paukštis kils!

Mūsų žemė vėl laisva,

Kai stosime šalia.

E. Vaičys

 

Mano tėvynėj

Ramiai teka Nemunas.

Tu laisvas kaip jis.

G. Petrikaitė

 

Žingsnis į laisvę –

tarsi su paukščio sparnais

ir drąsia nuomone.

U. Padeginskaitė

 

Sužibo širdis,

Apsižvalgiusi suspurda.

Išgirsti laisvės skambesį.

A. Junkarytė

 

Geltona saulė.

Žalios girios, pievelės.

Raudonos aguonos.

E. Mikalauskaitė