Šiais metais skaitovų konkurse dalyvavo 30 gimnazistų! Klausėmės J. Petrovič, J. Degutytės, V. Mačernio, J. Vaičiūnaitės, I. Šeiniaus, K. Bradūno, H. Radausko, Just. Marcinkevičiaus, S. Plath, B. Brazdžionio, S. Dacienės, A. Miškinio, J. Aisčio, M. Katiliškio, K. Gudaitytės tekstų. Renginys skirtas klasiko K. Donelaičio 310-ujų gimimo metų jubiliejui, bet taip sutapo, kad šiandien minime ir rašytojos I. Simonaitytės gimtadienį. Taip visai netikėtai susitiko praeities rašytojai ir meninio žodžio jaunieji gerbėjai.  Konkurso gimnazijoje nugalėtojai: G. Petrovaitė (Id), G. Burinskas (Id), A. Daubarytė (Ia), L. Lindžius (IIa), A. Baltrušaitytė (IIIa), K. N. Mincevič (IIIb), G. Urbanavičiūtė (IIIc), I. Liekytė (IVb), G. Valiūtė (IVc). Gimnazijai rajone atstovaus šie mokiniai: G. Petrovaitė, G. Burinskas, L. Lindžius, A. Baltrušaitytė, I. Liekytė. Linkime sėkmės!