Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo ir matematikos mokytojo.

Gruodžio 1 – oji Pasaulinė AIDS diena. Šia proga Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko protmūšis „AIDS – geriau žinoti“. Protmūšyje dalyvavo gimnazijos antrokai, iš viso buvo šešios komandos, trys laimėjo prizines vietas. Palaikančiųjų komanda taip pat turėjo užduotį, jiems reikėjo sukurti eilėraštuką, kuris prasidėtų A...I...D...S raidėmis. Dalyviai apdovanoti Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro ir Šilutės pirmosios gimnazijos prizais.

Skaityti daugiau...

 

Džiaugiamės tarptautinio informacinio mąstymo konkurso "Bebras" rezultatais. Konkurse dalyvo 43555 dalyvių iš Lietuvos. Šilutės raj. savivaldybėje  Edgaras Sokolov užėmė  I vietą tarp devintokų, Mireta Metrikytė I vietą tarp vienuoliktokų, Evaldas Stonys III vietą tarp vienuoliktokų, Benas Ranauskas I vietą tarp dvyliktokų. Gimnazistus pastūmėjo dalyvauti konkurse informacinių technologijų mokytojai Diana Rumšienė ir Alvydas Ežerinskis.

 

     

Seimo nutarimu Nr. XIII-1142  2020 metai paskelbti Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metais.

        Gimnazijoje vykdomas projektas „Žydų kultūra ir pasiekimai“:

Skaityti daugiau...

23 mūsų gimnazijos mokiniai ir 8 mokytojai gruodžio 4 dieną išvyksta į Vokietijos Bukstehudės Halepageno mokyklą. Gruodžio 7 dieną organizuojamas šventinis renginys gimnazijų bendradarbiavimo jubiliejui paminėti. Nuo gruodžio 4 iki 15 vyks tarptautiniai mainai. Projektinių darbų tema - "Hanzos miestai".

Skaityti daugiau...

Gimnazijoje vyko mokyklų lyderystės renginys "Mokinių įgalinimas pamokoje".  

Lapkričio 16 d. - gruodžio 6 d. gimnazijoje eksponuojama kilnojama paroda „Vienas amžius iš septynių. Lietuva. Lita. Lite“. 

Skaityti daugiau...

Šilutės pirmojoje gimnazijoje 2019-11-19 vyko protmūšis „Rūkymas plačiąja prasme“, kurį organizavo Visuomenės sveikatos specialistė Edita Gurjanova.

Renginio metu mokiniams trumpai buvo papasakota apie elektroninių cigarečių žalą,

Skaityti daugiau...

 

Šilutės rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras organizavo paskaitą Šilutės pirmojoje gimnazijoje.

Skaityti daugiau...

Klaipėdos rajono Lapių pagrindinėje mokykloje vyko jaunimo grupių ir pavienių atlikėjų konkursas „Būk artistas“, kur dalyvavo ir Šilutės pirmosios gimnazijos studija. Šilutiškiai užėmė 3 vietą. Sveikiname. 

Informavo studijos vadovas Vygantas Stoškus

Skaityti daugiau...

Trečiųjų klasių gimnazistai spalio 25 dieną viešėjo Kaune, kur Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje dalyvavo edukacinėje pamokoje apie propagandą prieš 100 metų ir dabar,  prisiminė mūsų rašytojus klasikus J.Tumą-Vaižgantą, Maironį, Valančių bei jų nuopelnus Lietuvai, kopė į Pelėdų kalną bei žiūrėjo Kauno dramos teatre spektaklį "Bjaurusis" (rež. V.Malinauskas).

Skaityti daugiau...

Šią savaitę:                                                                                                                              

2019 m. gruodžio 2-6 d.                                                                            

Budinti klasė – IIIa,  klasės vadovė – Lina Liepinienė

  Sav. 

diena

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

·  Mokinių savivaldos pasitarimas po 3 pamokų 109 kabinete.

·  Direkcinės tarybos pasitarimas dėl kelionės į Vokietiją po 4 pamokų direktorės kabinete.

·  Benedikto Vanago paskaita „Jauno žmogaus motyvacija“ (derinama).

II.

·  Klasių seniūnų pasitarimas po 3 pamokų 109 kabinete.

·  Dailės projektinių darbų pristatymas po 3 pamokų pavaduotojų kabinete.

·  Direkcinės tarybos pasitarimas dėl vidaus įsivertinimo 9.00 val. direktoriaus kabinete.

·  Viešumo tribūna su mokinių savivalda po 6 pamokų direktoriaus kabinete.

·  Adventinio vainiko pynimas 10.00 val. 217 kabinete.

·  Fotografuojasi abiturientai ir mokytojai vinjetei 225 kabinete: IVa kl. – 5 pamoka, IVb kl. – 6 pamoka, IVc kl. – 7 pamoka.

III.

·  Mokytojų ir mokinių delegacija išvyksta į Vokietiją „Šilutės pirmosios ir Halepageno gimnazijų bendradarbiavimo 30-metis“.

IV.

 

·  Paskaita „Sveikos mitybos įgūdžių formavimas“ per 2-3 pamokas 126 kabinete. Kviečiame dalyvauti mokytojus (pagal galimybę) ir IIa klasės mokinius.

·  Direkcinės tarybos pasitarimas 14.00 val. direktoriaus kabinete (kviečiame mokinius ir mokytojus prie  kavos puodelio, kurie turi pasiūlymų, problemų ir kt. ...).

V.

·  Klasės valandos nebus. Pamokos keliamos aukštyn pagal pamokų tvarkaraštį.

·  Visa gimnazija vyksta į spektaklį „Smuikininkas ant stogo“. Spektaklio pradžia 18.00 val. Susitarti su vairuotoju, kad į Klaipėdos Žvejų kultūros rūmus atvežtų 17.30 val. Informuoti mokinių tėvus, kad pasirūpintų savo vaiko saugiu grįžimu po spektaklio į namus. Spektaklio trukmė 3 val. 30 min., 1 pertrauka.

* Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

 

 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. GRUODŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Renginiai

Data

Atsakingi

I.

Veiklos ir tradiciniai renginiai

 

 

1.       

Paskaita „Jauno žmogaus motyvacija“

 2 d.

D. Jakienė

2.       

,,Viešumo tribūna“  su mokinių savivalda

 3 d.

L. Spirgienė

L. Eglinskienė

3.       

Paskaita „Sveikos mitybos įgūdžių formavimas“

5 d.

L. Eglinskienė

E. Gurjanova

4.       

Spektaklis „Smuikininkas ant stogo“ Klaipėdos Žvejų kultūros rūmuose I-IV klasių mokiniams

6 d.

Administracija

Klasių vadovai

5.       

Tarptautinis projektas „Lietuva – Vokietija“ I dalis Vokietijoje.

 4 – 13 d.

L. Eglinskienė

6.       

Rajoninė informacinių technologijų olimpiada

    19 d.

L. Eglinskienė

7.       

Signalinių pažymių analizavimas ir aptarimas su auklėtiniais

Iki 13 d.

I-IV klasių vadovai

8.       

Susitikimas su Krašto apsaugos kuopos vadu

13 d.

L. Eglinskienė

9.       

Mokyklinės dalykų olimpiados

Iki 20 d.

Metodinių grupių pirmininkai

10.   

Veikla,  skirta Antikorupcijos dienai

Iki 7 d.

L. Toliušienė, A. Gečas

11.   

Integruotas rusų kalbos,  technologijų projektas  II klasių mokiniams „Kalėdos. Tradicijos. Kalėdiniai atvirukai ir sveikinimai.“

Iki 20 d.

R.Zapustaitė

N. Titienė

12.   

Kalėdinis tinklinio turnyras

6-13 d.

V. Kirjanovas

13.   

Labdaros renginys „Pyrago diena“

Tiksinama

N. Mulerova, klasių vadovai

14.   

Integruotas projektas ,,Adventinių renginių ciklas“

2-20 d.

N. Titienė, L. Toliušienė

15.   

Projektas „Grožio ir kultūringo elgesio diena laukiant Kalėdų stebuklo“

20 d.

D. Jakienė, klasių vadovai

16.   

Edukacinė popietė „Kad tradicijų siūlas nenutrūktų“.

27 d.

Administracija, kultūros komisija

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Metodinių grupių užsiėmimai:

 

 

1.1.

Metodinės tarybos posėdis dėl pamokų kitaip gruodžio 20 d.

5 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.2.

Metodinių grupių pasitarimai dėl pamokų kitaip gruodžio 20 d.,  2019 m. metodinės veiklos analizės ir 2020 m. metodinės veiklos plano rengimo

3 - 20 d.

 

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.3.

Metodinės tarybos posėdis dėl gimnazijos 2020 m. veiklos plano rengimo

11 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

1.4.

Metodinių grupių pasitarimai dėl mokinių individualios pažangos ir rezultatų tobulinimo aptarimo ir fiksavimo

Iki 31 d. paruošti panešimus MT

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė, metodinių grupių pirmininkai

1.5.

Metodinės tarybos pasitarimas dėl ,, Protų kovų“ organizavimo I-IV klasių mokiniams pagal bendrąsias programas

31 d.

L. Eglinskienė,

D. Strazdauskienė

2.

Direkcinės tarybos pasitarimai:

 

 

2.1.

Dėl vidaus įsivertinimo

3 d.

L. Spirgienė

2.2.

Dėl mokytojų atestacijos

3 d.

Administracija

2.3.

Dėl gimnazijos 2020 m. veiklos plano rengimo

4 d.

L. Spirgienė

2.4.

Dėl egzaminatoriaus panaudojimo efektyvumo biologijos, lietuvių kalbos, istorijos, matematikos pamokose

Iki 31 d.

L. Spirgienė

2.5.

Grįžtamoji patikra „Mokymosi pasiekimų gerinimas“ III, IV kl.

3-7 d.

L. Spirgienė, III, IV kl. vadovai

2.6.

Grįžtamoji patikra „Individuali I, II kl. mokinių pažanga“

3-7 d.

L. Spirgienė, I, II kl. vadovai

2.7.

Mokinių pasiekimų vertinimas (signalinių pažymių analizė)

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

3.

Kiti pasitarimai ir susirinkimai:

 

 

3.1.

Klasių vadovų pasitarimas dėl projekto „Grožio ir kultūringo elgesio diena laukiant Kalėdų stebuklo“

3, 10 d.

D. Jakienė

3.2.

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacinės komisijos posėdis

18 d.

L. Eglinskienė

3.3.

Mokytojų tarybos posėdis dėl mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019-2021 metų atestacijos programos ir gimnazijos 2020 m. veiklos plano rengimo 

18 d.

L. Spirgienė,

L. Eglinskienė

3.4.

Gimnazijos tarybos posėdis dėl 2019 m. gimnazijos veiklos plano, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2019-2021 metų atestacijos programos ir gimnazijos 2020 m. veiklos plano rengimo 

19 d.

L. Spirgienė,

L. Eglinskienė

3.5.

Vaiko gerovės komisijos posėdis

4, 11, 18 d.

D. Jakienė

3.6.

Mokinių savivaldos susirinkimai

2, 9, 16 d.

D. Jakienė

3.7.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

3, 10, 17 d.

D. Jakienė

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

  1.  

Dokumentų patikra (konsultacijų, e dienynų).

Iki  31 d.

Administracija

  1.  

Pamokų stebėsena „Mokinio ir mokytojo veiklų pamokoje santykis  (70% / 30%) ir praktinės užduotys pamokoje“

Pagal atskirą grafiką

Adminsitracija

  1.  

Vidaus įsivertinimo klausimyno užpildymas (iqesonline sistemoje). Pildo tėvai, mokiniai, mokytojai

Iki 13 d.

D. Rumšienė

  1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki sausio 10 d.

Klasių vadovai

  1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki sausio 15 d.

D. Peštenienė

  1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

L. Eglinskienė

 

 

 

 

 
 

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas