Gimnazija ieško anglų kalbos mokytojo.

Balandžio 18-tą dieną mūsų gimnazijoje lankėsi svečiai iš įvairių Lietuvos mokymosi įstaigų: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kauno technologijų universiteto, Klaipėdos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Klaipėdos valstybinės kolegijos, Socialinių mokslų kolegijos, Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Vytauto Didžiojo universiteto.

Skaityti daugiau...

Kovo pabaigoje Pirmosios, Vydūno ir Ž.Naumiesčio gimnazijų mokiniai susitiko draugiškose tinklinio varžybose. 

Pirmadienį IIb, "Dryžuotojo šaliko" teatro studijos, III ir IV teatro klasių mokiniai lankėsi "Labai teatro" spektaklyje "Įsilaužėlis" (rež. A.Sunklodaitė). Po spektaklio gimnazistai turėjo galimybę pabendrauti su aktoriais, režisiere, garso ir vaizdo operatoriumi. Ir vieni, ir kiti liko labai patenkinti! Dėkojame KPC žurnalistui, kultūrinės veiklos vadybininkui S.Sodoniui už susitikimą. 

Daugiau apie teatrą ir spektaklį:   /https://www.labaiteatras.lt/spektakliai/isilauzelis/

http://www.silaineskrastas.lt/kultura/siuolaikinis-spektaklis-jaunimui-apie-gyvenimo-kelio-paieskas/?fbclid=IwAR2R6iZ5fd2sQ7d6o5yd03j4mmoIb7HrJoM1zYxOxYls8GE8D4vUiNWqwSQ

Balandžio 11 dieną sutrikusio intelekto bendrijos "Viltis" dramos kolektyvas "Žvaigždės" parodė gimnazistams (Ia, IIa, IIb) spektaklį pagal O.Vaildo alegorinę pasaką "Laimingasis princas".

Skaityti daugiau...

Ką pirmiausiai pastebite, kai artėjate prie mokyklos? Švariai nušluotą taką, tviskančius ir šviesius mokyklos pastato ar bibliotekos, valgyklos langus? O įėję? Išplautus koridorius, sutvarkytus kabinetus? Tikriausiai neretai ir pamirštame, kad gimnazijoje be mokytojų, mokinių ir administracijos gyvena ir dirba nemažas būrys žmonių, kurie mums gyvybiškai reikalingi. 

Skaityti daugiau...

Šiandien II ir III klasių mokiniams anglų kalbos pamokas vedė Emily Mazza, kuri šiais mokslo metais dirba Klaipėdos licėjuje pagal Fulbright programą. Pamokų metų Emily pasakojo apie žydų tautos tradicijas ir papročius, supažindino su svarbiausiomis metų šventėmis. Mokiniams buvo įdomu susipažinti su įdomia ir tolima šalimi. Pamoką inicijavo anglų kalbos mokytoja Natalija Mulerova. 

Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama  

Ingos Jokšaitės

IVb kl. mokinės dailės darbų paroda  "Natūra"

Parodos pristatymas įvyko balandžio 10d.

Skaityti daugiau...

 

Šią savaitę:                                                                                                                               

2019 m. balandžio 15-19 d.     

Budinti klasė Ib, klasės vadovas - A.Grišius                                                                                                                  

 

  Sav.

Renginiai pagal gimnazijos veiklos planą

I.

● Radijo laida 8.55 val.

● Metodinės tarybos pasitarimas dėl renginio „Karjeros potvynis“ po 3 pamokų pavaduotojų kabinete.

●Mokinių savivaldos posėdis po 3 pamokų 119 kabinete.

●Klasių seniūnų pasitarimas po 4 pamokų 119 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl renginio „Karjeros potvynis“ 9.00 val. direktorės kabinete.

●Spektaklis „Įsilaužėlis“ nemokamai 14.00 val. Šilutės kultūros ir pramogų centre.

●Bus vykdoma spintelių patikra.

II.

●IV klasių vadovų pasitarimas dėl paskutinio skambučio, Brandos dienos, vadovų atostogų ir kt. po 7 pamokų direktorės kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl konferencijos „Johanas Gotfrydas Herderis ir Herderio gimnazijos palikimas“ po 3 pamokų direktorės kabinete.

III.

●Kintų skyriaus patikra.

●Tarptautinio mainų projekto dalyvių pasitarimas po 3 pamokų 219 kabinete.

●Direkcinės tarybos pasitarimas dėl bendradarbiavimo jubiliejaus su Halepageno gimnazija per 4 pamoką direktorės kab.

IV.

 

●“Karjeros potvynis“ pagal atskirą grafiką.

● Direkcinės tarybos pasitarimas 14.30 val. direktorės kab. (kviečiame mokinius ir mokytojus, kurie turi pasiūlymų ...).

V.

Konferencija Johanas Gotfrydas Herderis ir Herderio gimnazijos palikimas“ 10.00 val. aktų salėje.

●Bendras kavos (arbatos) stalas po 3 pamokų mokytojų kambaryje.

 

 • Mokinių atostogos (Velykų) nuo 04-23 iki 04-26. Pravesti saugaus elgesio instruktažą „Saugok save ir šalia esantį“.
 • Anglų kalbos valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalis vyks balandžio 24, 25, 26 dienomis.
 • Abiturientams papildomos pavasario atostogos nuo 04-29 iki 04-30 d. Pamokos prasidės 05-02.

 

 

 

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS

2019 M. BALANDŽIO MĖNESIO DARBO PLANAS

 

Eil.Nr.

Veiklos

Data

Atsakingi

I.

Renginiai, konkursai, susitikimai ir kt.

 

 

1.       

Šilutės mecenato H. Šojaus pagerbimas

1 d.

Vaida Galinskienė,

 Giedrė Pocienė

2.       

Praktinių mokymų 2 užsiėmimas

9 d.

Administracija

3.       

Konferencija Johanas Gotfrydas Herderis „Žmonių visuomenę sudaro spalvinga unikalių asmenybių gausa ir tautų įvairovė. Kiekviena jų turi buvimo teisę“ 

19 d.

Laima Spirgienė, socialinių mokslų grupė

4.       

Srautinė kalbėjimo pamoka III klasių mokiniams

17 d.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

5.       

Srautinė kalbėjimo pamoka I klasių mokiniams

19 d.

Lietuvių kalbos metodinė grupė

6.       

Geografijos konkursas „Setera“ I, II klasių gimnazistams

3 d.

Saulius Ranauskas

7.       

Interaktyvių priemonių pristatymas

3 d.

Laimutė Eglinskienė

8.       

Projektinių darbų pristatymas III kl.

30 d.

Laimutė Eglinskienė, Regina Zapustaitė

9.       

Praktiniai seminarai abiturientams dėl stojimo į aukštąsias mokyklas

10 – 30 d.

Daiva Jakienė

10.   

Pasiruošimas tarptautiniam jaunimo mainų projektui su Bukstehudės gimnazija

Visą mėn.

Jolita, Alvydas Ežerinskiai

11.   

Hugo Šojaus kapavietės ir evangelikų liuteronų kapinių tvarkymas

 

1-30 d.

Daiva Peštenienė, klasių vadovai

12.   

Tarptautinė šokių diena

 

29 d.

Daiva Jakienė, Rita Kurpeikytė

13.   

Išvyka į studijų muges ir atvirų durų dienas aukštosiose mokyklose

 

Bus tikslinama

Daiva Jakienė

II.

Pasitarimai, susirinkimai, posėdžiai

 

 

1.

Grįžtamoji patikra „Individuali mokinio pažanga“

3-6 d.

Laimutė Eglinskienė, VGK

2.

Tėvų, mokinių, mokytojų susitikimai „Individuali vaiko pažanga“

4 d.

Administracija

3.

Vasaros stovyklos „Gamtamokslis“ projekto rengimas

Iki 12 d.

Daiva Jakienė

4.

Mokytojų apskritojo stalo diskusija „Motyvuojančios veiklos pamokoje“ .Seminaro medžiagos taikymas.

25 d.

Metodinė taryba

5.

2019–2020 m. m. ugdymo plano svarstymas,  pasiūlymų teikimas

 

26 d.

Administracija

6.

II klasių vadovų pasitarimas dėl mokinių ugdymo(si) rezultatų ir tolesnės veiklos

3 d.

Laimutė Eglinskienė

7.

Gerovės komisijos posėdis

11, 18 d.

Daiva Jakienė, Daiva Peštenienė

8.

Mokinių savivaldos susirinkimai

1, 8, 15, 29  d.

Daiva Jakienė,

9.

Klasių seniūnų tarybos susirinkimai

1, 8, 15, 29  d.

Daiva Jakienė, klasių vadovai, seniūnai

III.

Ugdymo proceso stebėsena

 

 

 1.  

ESPAD tyrimas Ia kl.

10 d.

Daiva Peštenienė,

Giedrė Pocienė

 1.  

PUPP lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu)

Pagal grafiką

Laimutė Eglinskienė

 1.  

Lietuvių kalbos ir literatūros įskaita (pagal atskirus grafikus).

Pagal grafiką

Laimutė Eglinskienė

 1.  

Anglų kalbos valstybinis brandos egzaminas žodžiu

24, 25 d.

Laima Spirgienė

 1.  

Atviros pamokos

Visą mėn.

Administracija, metodinė taryba

 1.  

I-IV kl. pamokų stebėsena pagal vidaus įsivertinimo uždavinius

Visą mėn.

Administracija

 1.  

 

 

 

 1.  

Neformalaus ugdymo veiklos stebėsena

Visą mėn.

Daiva Jakienė

 1.  

Individualios konsultacijos II kl. mokiniams dėl individualių ugdymo(si) planų

Visą mėn.

Diana Rumšienė, klasių vadovai, Daiva Jakienė

 1.  

I-IV kl. mok.  praleistų pamokų  pateisinimas E – dienyne.

Iki vasario

10 d.

Klasių vadovai

 1.  

I-IV kl. pamokų lankomumo suvestinių analizė.

Iki vasario

15 d.

Daiva Peštenienė

 1.  

Kontrolinių darbų grafikas

Iki 20 d.

Laimutė Eglinskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Login

Prisijungimo forma:

Prisiminti mane
 

Šilutės pirmoji gimnazija - VU Partnerė

Lyderių laikas