„Duok Dieve, kad tavo laikai būtų lengvesni už mano“, - linkėjo K.Donelaitis ateities kartoms. Pripažinkime, lyg tokie buvo laikai ir atėję  - mokėmės ko ir kur norėjome, keliavome, o užbaigdami dar vienus metus vis tiek viliamės, kad pandemija amžinai nesitęs ir mes vėl gyvensime kaip didysis poetas linkėjo...

„Kiekvienam daryti gera/ Savo darbu ir žodžiu...“ - irgi rašė Apšvietos poetas. Ir ne vienas trečiokas gimnazistas būna sužavėtas K.Donelaičio nuoširdumo ir darbštumo,  kalbų mokėjimo, barometrų, net fortepijono gamybos, sodo veisimo... Nors poemos tekstas, nagrinėjamas mokykloje, nėra paprastas, visgi jaunuoliams pavyksta atrasti raktą į paslaptingą literatūros pasaulį. Uolusis pastorius kaip tik šiuo metu „bendrauja“ su trečiokais gimnazistais, bylodamas „Metų“ išmintį, kur pabrėžia saiko principą, gamtos ir žmogaus dermę, Dievo ir darbo svarbą, o mes pasmalsaukime, ką parašytų Mažosios Lietuvos dainiui jo poemą skaitę mokiniai. 

Skaityti daugiau...

Gimnazijoje viešėjo LMAJ  (Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos) studentai, kurie pristatė studijų programas, pasidalijo savo patirtimi. Ypač įdomios fotografijos buvo pristatant Jaunųjų vadų mokymų kursus. Gimnazistai domėjosi ir generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, VSAT Pasieniečių mokyklos, Lietuvos policijos mokyklų veiklomis bei įstojimo sąlygomis. Dėkojame mūsų buvusiai abiturientei D.M. Jasaitei ir pavaduotojai D.Jakienei už iniciatyvą. O norintiems sužinoti, kas yra "Brabander", teks tapti Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos pirmakursiais.

Skaityti daugiau...

Lapkričio 23- oji - Lietuvos kariuomenės diena.Paskelbus Lietuvos valstybės atkūrimą 1918 vasario 16 d., pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, 1918 lapkričio 23 d. pradėta kurti Lietuvos kariuomenė (ministras pirmininkas A. Voldemaras pasirašė įsakymą Nr. 1, kuriuo įkūrė Apsaugos Tarybą). Pirmieji Lietuvos kariai buvo savanoriai, ginę Lietuvos nepriklausomybę nuo Sovietų Rusijos, Lenkijos ir bermontininkų.
Skaityti daugiau...

Istorijos - pilietiškumo pamoka, žaidžiant stalo žaidimą "Keliauk ir pažink Šilutę" Ic kl. (mokyt. A. Gečas), IIb kl. (mokyt. L.Toliušienė). Žaidimą pristatė F. Bajoraičio bibliotekos specialistai O.Normantas ir A.Tamošiūnė.

Skaityti daugiau...


2021 m. gimnazijoje mokėsi 89 abiturientai. Abiturientai laikė 265 valstybinius brandos egzaminus ir 21 mokyklinį brandos egzaminą.
Abiturientai geriausiai išlaikė šiuos valstybinius brandos egzaminus: anglų kalbos balų vidurkis –61 balas; IT – 50,8 balai; geresni rezultatai už praėjusių metų yra biologijos; fizikos, lietuvių kalbos ir literatūros, truputį geresni ir matematikos. Mažesni balai yra chemijos, geografijos ir istorijos.
Abiturientai VBE 100 % išlaikė: biologijos, informacinių technologijų, chemijos, fizikos, geografijos; istorijos - 97 % , anglų kalbos 97 %, lietuvių kalbos ir literatūros 92%.
Vieno mokinio valstybinio brandos egzamino (anglų kalbos) darbas įvertintas aukščiausiu įvertinimu -100 balų; vieno mokinio valstybinio brandos egzamino (anglų kalbos) darbas įvertintas 99 balais. Aukščiausius įvertinimus gavę abiturientai ir jų mokytojai buvo pakviesti į Šilutės rajono savivaldybės administracijos organizuojamą šimtukininkų pagerbimo šventę.
54% abiturientų įstojo į aukštąsias mokyklas, 7 % abiturientų pasirinko tarnybą Lietuvos kariuomenėje, 23,6 % abiturientų įsidarbino (iš jų 3 % išvyko dirbti į užsienį).

Lapkričio 17 d. pirmųjų gimnazijos klasių mokiniams geografijos, dailės ir kūno kultūros pamokos vyko prie Baltijos jūros. Mokiniai ir mokytojai tyrinėjo Baltijos jūros pakrantę, kūrė žemės meną bei aktyviai pajudėjo.

Skaityti daugiau...

76 gimnazistų laidos dovana jau džiugina mūsų akis ir širdis. 

Gimnazijos mokytojai susirinko Šilutės H. Šojaus muziejaus konferencijų salėje, kur aptarė rudens veiklas, pasidalijo patirtimi apie pamokas netradicinėse erdvėse, direktorė pristatė "Viešumo tribūnos" metu gimnazistų pateiktus siūlymus. Ypač įdomu buvo ekskursijoje apie H. Šojų bei sovietmečiui skirtoje parodoje.

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas