Literatūrinė paroda- Kristijonas Donelaitis yra lietuvių kultūros laiminga lemtis

Literatūrinė paroda ” Kristijonas Donelaitis yra lietuvių kultūros laiminga lemtis”

Knygų sąrašas:

„Metai” ir pasakėčios / Kristijonas Donelaitis. – 2002. – 189, [1] p. –  (Rinktinė lietuvių poezija)

„Metai” ir pasakėčios / Kristijonas Donelaitis. – 2014. – 158, [2] p. –  (Lietuvių literatūros lobynas. XVIII amžius)

Donelaičio žemės knygiai / Domas Kaunas. – 1993. – 319, [2] p

Donelaitis / Justinas Marcinkevičius. – 1964. – 53, [3] p

Egzodo Donelaitis / sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas. – 2001. – 526, [2] p

Ir vėl saulelė / Donelaitis Kristijonas. – 2014. – 1 diskas

Jau saulelė / Antanas Drilinga. – 1982. – 335 p

Jau saulelė vėl / Kristijonas Donelaitis. – 1963. – 82 p

  1. Donelaičio „Metai / Saulius Žukas. – 2000. – 119, [1] p. – (Mažoji serija)

Kristijonas Donelaitis / Albinas Jovaišas. – 1992. – 261, [2] p., [4] iliustr. lap. –  (Gyvenimas ir kūryba)

Kristijonas Donelaitis / Albinas Jovaišas. – 1992. – 261, [2] p., [4] iliustr. lap. –  (Gyvenimas ir kūryba)

Kristijonas Donelaitis / Vincas Kuzmickas. – 1983. – 237, [2] p., [12] iliustr. lap

Kristijonas Donelaitis literatūros moksle ir kritikoje / sudarė Kostas Doveika … [et al.]. – 1990. – 439 p., [1] portr. lap. –  (Rašytojai literatūros moksle ir kritikoje)

Kristijono Donelaičio memorialas Tolminkiemyje / Napalys Kitkauskas. – 2002. – 405, [1] p

Kuris į Tolminkiemį / Irena Arlauskienė. – 2017. – 109, [2] p

Literatūros teksto interpretacija / [sudarytojas Giedrius Viliūnas]. – 2000. – 236, [1] p

Mažosios Lietuvos enciklopedija / Mažosios Lietuvos fondas. T. 1 : A – Kar. – 2000. – 775, [1] p

Metai / Kristijonas Donelaitis. – [2005]. – 109, [2] p. –  (Mokinio skaitiniai)

Metai / Kristijonas Donelaitis. – 1818 m. faks. leid. – 2010. – [13], XXI, 162 p

Metai / Kristijonas Donelaitis. – 1966. – 121 p

Metai / Kristijonas Donelaitis. – 2013. – 146, [3] p

Metai / Kristijonas Donelaitis. – 2013. – 219, [1] p. –  (Gyvoji poezija)

Metai; Pasakėčios / Kristijonas Donelaitis. – Pakart. laida. – 2011. – 151, [1] p. –  (Literatūros skaitiniai)

Nuo Mažvydo iki Vydūno / sudarė Vytautas Šilas. – 1998. – 227, [1] p

Raštai / Kristijonas Donelaitis. – 1977. – 600 p., [9] iliustr. lap

Tolminkiemio istorijos / Rimantas Černiauskas. – 2014. – 183, [1] p

Žodis iš Tolminkiemio / [Lietuvos Respublikos] švietimo ir mokslo ministerija. – 2013. – 110, [1] p