Programinė ir rekomenduojama perskaityti literatūra

 

 

Programinės ir rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašas

 

Programinės ir rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašas

 I klasė

I. Programinė literatūra

(pateikiama Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje nurodyta seka)

 • Juknaitė V. „Išsiduosi. Balsu“, „Tariamas iš tamsos“
 • Šeinius I. „Kuprelis“
 • Vaildas O. „Doriano Grėjaus portretas“
 • Žemaitė „Marti
 • Krėvė V. „Skerdžius“
 • Simonaitytė I. „Aukštujų Šimonių likimas“

II klasė

II.Programinė literatūra

(pateikiama Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje nurodyta seka)

 • Graikų mitai.
 • Marcinkevičius Just. „Mindaugas“
 • Meras I. „Lygiosios trunka akimirką“
 • Grušas J. „Meilė, džiazas ir velnias“
 • Goldingas V. „Musių valdovas“
 • Sofoklis „Antigonė” 
 • Orvelas Dž. „Gyvulių ūkis“
 • Ostrauskas K. „Jūratė ir Kastytis“ arba kita pasirinkta pjesė

 

 Rekomenduojama literatūra I–II klasei

(Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos pagrindu)

Pageidautina, jog I – II klasių mokiniai perskaitytų vidutiniškai vieną rekomenduojamos literatūros knygą per mėnesį.

 • Asher J. „Trylika priežasčių kodėl“
 • D‘Avenia A. „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas“
 • de Balzakas O. „Tėvas Gorijo“
 • Bedjė Ž. „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“
 • Beresnevičius G. „Lietuvių religija ir mitologija“
 • Biliūnas J. „Lazda“, „Ubagas“
 • Bredberis R. „471 Farenheito“
 • Bredberis R. „Marso kronikos“
 • Brontė Š. „Džeinė Eir“
 • Bulgakovas M. „Šuns širdis“
 • Cabot M. „Paauglių idealas“
 • Coelho P. „Alchemikas“
 • Černiauskaitė L. S. „Benedikto slenksčiai“
 • Daukantas S. „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ (pasakojimas apie Vaidevutį)
 • Defo D. „Robinzonas Kruzas“
 • Džeromas K. Džeromas „Trise valtimi“
 • Džovanjolis R. „Spartakas“
 • Eco U. „Rožės vardas“
 • Granauskas R. „Gyvenimas po klevu“, novelės iš rinkinio „Duonos valgytojai“
 • Grušas J. „Herkus Mantas“
 • Gorderis J. „Sofijos pasaulis“
 • Haddon M. „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“
 • Hagerup H. „Pienės daina“
 • Hover E. „Slemas“
 • Hugo V. „Paryžiaus katedra“
 • Ivanauskaitė J. „Mėnulio vaikai“
 • Ivaškevičius M. „Stilius plius“
 • Kondrotas S. T. „Įvairių laikų istorijos“, „Žalčio žvilgsnis“
 • Londonas Dž. „Martinas Idenas“
 • de Mopasanas G. „Alyvų laukas“ arba „Mažoji Rok“
 • Markesas G. G. „Šimtas metų vienatvės“
 • Meras I. „Ties gatvės žibintu“
 • Remarkas E. M. „Trys draugai“
 • „Rolando giesmė“ (ištraukos)
 • Saja K. „Po to, kai jie pavirto medžiais“
 • Selindžeris Dž. D. „Rugiuose prie bedugnės“
 • Simonaitytė I. „Vilius Karalius“
 • Sruoga B. „Milžino paunksmė“
 • Šlepikas A. „Mano vardas Marytė“
 • Voinič E. L. „Gylys“
 • Vaildas O. „Doriano Grėjaus portretas“
 • Ziuskindas P. „Kvepalai“

III klasė

III. Programinė literatūra

 • Mažvydas M. „Katekizmas“ (prakalba)
 • Daukša M. „Postilė“ (prakalba)
 • Radvanas J. „Radviliada“ (I d. 31-96 eil., III d. 85 – 169 eil.)
 • Šekspyras V. „Hamletas“, „Sonetai“ 1, 5 ,24, 65, 116, 132, 154.
 • Sarbievijus M. K. „Lyrika“ (pasirinkti eilėraščiai)
 • Gėtė J. V. „Faustas“ (I dalis), II dalies pabaiga
 • Donelaitis K. „Metai“
 • Mickevičius A. „Romantika“, Odė jaunystei“, „Akermano stepės“, „Vėlinės“ II, IV dalys, poema „Ponas Tadas“1-40 eil.
 • Baranauskas A. „Anykščių šilelis“
 • Kudirka V. „Tautiška giesmė“, „Varpas“, „Labora!“, „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“
 • Maironis „Pavasario balsai“
 • Dostojevskis F. „Nusikaltimas ir bausmė“
 • Biliūnas J. Apsakymai („Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“ „Kliudžiau“ ir kt.); apysaka „Liūdna pasaka“
 • Šatrijos Ragana „Sename dvare“
 • Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“
 • Krėvė V. „Skirgaila“

 

III. Rekomenduojama literatūra

 • Eko U. „Paslaptingoji karalienės Loanos liepsna“, „Fuko švytuoklė“
 • Gary R. „Aušros pažadas“
 • Fowles J. „Magas“, „Prancūzų leitenanto moteris“, „Kolekcionierius“
 • Ivanauskaitė J. „Kelionių alchemija“, ,,Švelnūs tardymai“
 • Makine A. „Prancūziškas testamentas“
 • Markesas G. G. „Apie meilę ir kitus demonus“
 • Nothomb A. „Tikrinių vardų žodynas“, „Baimė ir drebėjimas“
 • Ondaatjė M. „Anglas ligonis“
 • Parulskis S. „Nuogi drabužiai“, „Trys sekundės dangaus“
 • Sabaliauskaitė K. ,,Silva rerum“ (2009 m. Metų knyga), „Silva rerum II“, „Silva rerum III“, „Silva rerum IV“
 • Schlink B. „Skaitovas“
 • Šiškin M. „Laiškų knyga
 • Tournier M. „Kasparas, Melchioras ir Baltazaras“
 • Užurka J. „Gediminas. Vytautas Didysis. Mindaugas“
 • Vonegutas K. „Skerdykla Nr. 5“
 • Wassmo H. „Dinos knyga“, ,,Septintas susitikimas“

IV klasė

IV.  Programinė literatūra

 • Savickis J. Novelės ( ,,Vagis“, ,,Kova“, ,,Ad astra“, ,,Fleita“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“)
 • Mykolaitis – Putinas V. ,,Tarp dviejų aušrų“, ,,Altorių šešėly“
 • Nėris S. ,,Prie didelio kelio“
 • Mačernis V.„Metai“ (pasirinkti sonetai)
 • Krivickas B. Pasirinkti eilėraščiai
 • Aistis J. Pasirinkti eilėraščiai
 • Radauskas H. Eilėraščiai
 • Kafka F. ,,Metamorfozė“
 • Kamiu A. ,,Svetimas“
 • Sruoga B. ,,Dievų miškas“
 • Škėma A. ,,Balta drobulė“
 • Katiliškis M. „Miškais ateina ruduo“
 • Aputis J. Keleivio novelės ( ,,Dobilė. 1954 metų naktį“, ,,Šūvis po Marazyno ąžuolu“, ,,Autorius ieško išeities“, ,,Horizonte bėga šernai“, pasirinkti apsakymai)
 • Marcinkevičius Just. ,,Mažvydas“, pasirinkti eilėraščiai
 • Vaičiūnaitė J. Pasirinkti eilėraščiai
 • Martinaitis M. Pasirinkti eilėraščiai
 • Geda S. Pasirinkti eilėraščiai
 • Milošas Č.Pasirinkti eilėraščiai
 • Marčėnas A. „Eilinė“ (pasirinkti eilėraščiai)
 • Ivaškevičius M. „Madagaskaras“
 • Kunčinas J. „Tūla“

 IV. Rekomenduojama literatūra

 • Aškinytė R. „Lengviausias“, „Žmogus, kuriam nieko nereikėjo“ (2014 m. Metų knyga)
 • Baranova J.„Baimė nuskęsti“, „Literatūra ir filosofija“
 • Claudel P. „Pilkosios sielos“ (2010 m. Metų vertimas)
 • Conroy P. „Pajūrio muzika“
 • Černiauskaitė L.S. ,,Kvėpavimas į marmurą“, „Kambarys jazmino krūme“, „Medaus mėnuo“
 • Gavelis R. ,,Jauno žmogaus memuarai“, „Vilniaus pokeris“, „Vilniaus džiazas“
 • Granauskas R. „Jaučio aukojimas“, „Duonos valgytojai“, „Trys vienatvės“, „Iš šventųjų gyvenimo“
 • Grušaitė G. „Neišsipildymas“
 • Ivaškevičius M. „Mistras“
 • Juknaitė V. „Stiklo šalis“, „Ponios Alisos gimtadienis“
 • Kafka F. „Procesas“
 • Kajokas D. ,,Dykinėjimai“. ( 3-5 pasirinktos esė)
 • Kalinauskaitė D. „Niekada nežinai“
 • Kamiu A. „Sizifo mitas“, „Kaligula“
 • Kuklietytė E. „Šešėlių verpėja“, „Laukinės Todės istorija“
 • Lidgren T. ,,Dorė biblija“, „Kamanių medus“
 • Matulevičiūtė A. „Ilgesio kojos“
 • Milošas Č. „Pavergtas protas“, „Tėvynės ieškojimas“
 • Martel I.„Pi gyvenimas“
 • Müller H. „Amo sūpuoklės“, „Šiandien būčiau geriau savęs nesutikus“
 • Navakas K. ,,Du lagaminai sniego“ (2008 m. Metų knyga)
 • Oksanen S. „Stalino karvės“, „Valymas“
 • Papievis V. „Eiti“ (2010 m. Kūrybingiausia knyga), „Odilė, arba Oro uosto vienatvė“
 • Parulskis S. „Mirusiųjų“, ,,Nuogi drabužiai“ ( 3-5 pasirinktos esė), „Murmanti siena“, „Tamsa ir partneriai“
 • Radvilavičiūtė G.„Suplanuotos akimirkos“
 • Riccareli U. „Tobulas skausmas“ (2010 m. Metų vertimo nominantė)
 • Staponkutė D. „Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji osidėja“ (2015m. Metų knyga)
 • Sviftas G. „Vandenų žemė“ (2010 m. Metų vertimo nominantė)
 • Šerelytė R. „Mėlynbarzdžio vaikai“
 • Šileika A. „Bronzinė moteris“, „Pogrindis“

SUDERINTA

Šilutės pirmosios gimnazijos

lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės posėdyje

2018 m. rugsėjo mėn. 5 d., protokolo Nr. 1