Apie mus

Mokyklos biblioteka – viena iš ugdymo grandžių

Gimnazijos bibliotekos  veikla siekiama aktyviai  dalyvauti ugdymo procese, teikti  kokybiškas paslaugas, skatinti skaitymą,  ugdyti  gimnazistų kultūrinius,  socialinius,  pažintinius, emocinius, vertybinius  ir saviraiškos įgūdžius.  

 • Šiuo metu gimnazijos biblioteka naudojasi apie 333 gimnazistai  ir 50 mokytojų.
 • Kasdien biblioteką aplanko vidutiniškai 90 lankytojų ir apie 30 skaitytojų.
 • Skaitytojų aptarnavimo kokybę, informacijos paiešką pagerino gimnazijoje įdiegta informacinė sistema MOBIS
 • Džiaugiamės sukaupę per 17000  knygų ir per 11000 mokyklinių vadovėlių fondą .Knygų fondas du kartus metuose papildomas naujomis knygomis. 2023 m. įsigyta 125 grožinės literatūros knygų . Vykdomi knygų paklausos ir pasiūlos, knygų populiarumo tyrimai
 • 2023 m. gimnazijos bibliotekoje išduota į namus  10968 egz. knygų.
 • Skaitykloje gimnazistams yra skirtos 7 kompiuterizuotos darbo vietos.
 • Gimnazistai bibliotekoje turi erdvę ir galimybę eksponuoti ir pristatyti bendruomenei savo  kūrybą bibliotekos paveikslų galerijoje .
 • Biblioteka turi savo internetinę svetainę, joje skelbiamos ir nuolat pildomos bibliotekos naujienos, virtuali gimnazistų kūrybos darbų  galerija, pristatomos įsigytos naujos knygos, gausu rekomendacijų .
 • Bibliotekoje per 2023 metus įvyko 37 renginys.  Iš jų 27 parodos ir jų pristatymai. 8 iš jų  virtualios parodos . Vyksta  įvairios akcijos, bibliografiniai užsiėmimai.
 • Vykdomi įvairūs tyrimai, apklausos. Stebimas mokinių skaitomumas.  Ataskaitos pateikiamos mokytojams.
 • Bibliotekoje teikiamos kopijavimo ir spausdinimo paslaugos.
 • Skaitytojams siūloma naudotis elektroniniu bibliotekos katalogu.  Užeik į savo biblioteką – atverdamas elektroninį katalogą !