Kūrybinių darbų paroda „Saulutės”

 Jau saulelė vėl atkopdama   budino svietą…

  Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama 

Šilutės M.Jankaus pagrindinės mokyklos  

7 klasių mokinių kūrybinių darbų paroda  „Saulutės” 

Mokytoja Asta Martinkienė