Meninio skaitymo konkursas

Šiais metais skaitovų konkurse dalyvavo 30 gimnazistų! Klausėmės J. Petrovič, J. Degutytės, V. Mačernio, J. Vaičiūnaitės, I. Šeiniaus, K. Bradūno, H. Radausko, Just. Marcinkevičiaus, S. Plath, B. Brazdžionio, S. Dacienės, A. Miškinio, J. Aisčio, M. Katiliškio, K. Gudaitytės tekstų. Renginys skirtas klasiko K. Donelaičio 310-ujų gimimo metų jubiliejui, bet taip sutapo, kad šiandien minime ir rašytojos I. Simonaitytės gimtadienį. Taip visai netikėtai susitiko praeities rašytojai ir meninio žodžio jaunieji gerbėjai. 

Miniatiūrų konkurso – parodos „Mūsų vienas vardas -Lietuva” baigiamasis apdovanojimų renginys

Birželio 2 d. gimnazijos bibliotekoje įvyko respublikinio miniatiūrų konkurso- parodos

„Mūsų vienas vardas – Lietuva”

baigiamasis apdovanojimų renginys. 

Sulaukėme svečių iš Šilalės, Tauragės, Kretingos raj. ir Šilutės sav. mokyklų.

Renginio akimirkos 

 

 

 

 Kviečiame pasižiūrėti virtualią miniatiūrų parodą

Respublikinio bendrojo ugdymo įstaigų 9 – 12 klasių mokinių miniatiūrų konkurso-parodos „Mūsų vienas vardas – Lietuva“, skirto Klaipėdos krašto prijungimo šimtmečiui paminėti, baigiamąjį apdovanojimų renginys, kurio organizatorė – Šilutės pirmoji gimnazija, konkurso iniciatorės ir organizatorės: Šilutės pirmosios gimnazijos bibliotekininkė Laima Jablonskytė ir Šilutės pirmosios gimnazijos  dailės  mokytoja Jūratė Leonienė, partneriai – Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnyba ir metodininkė Nijolė Rimkuvienė

 Šis konkursas „Mūsų vienas vardas – Lietuva“- skirtas Klaipėdos krašto prijungimo šimtmečiui paminėti. Miniatiūrų autoriai 9-12 kl. mokiniai mažo formato kūrinėlyje siekė išreikšti savo požiūrį į gimtąjį kraštą.

Tikslas – ugdyti  jaunų žmonių pilietiškumą ir kūrybiškumą, skatinti moksleivius ir mokytojus tapti savo krašto patriotais; skatinti mokytojų ir mokinių kūrybinį bendradarbiavimą, populiarinti jų pasiekimus respublikos bendruomenėje.

Miniatiūrų konkurse dalyvavo 11 mokyklų (pateikta 100 darbų) –

Geriausias, labiausiai atitinkančias konkurso temą, miniatiūras rinko komisija:

Živilė Skirkevičienė Šilutės meno mokyklos dailės mokytoja metodininkė

 Neda Jencienė  Šilutės meno mokyklos dailės mokytoja,

 Rūta Emigart Čiuželienė  tautodailininkė,

 Algirdas Gečas Šilutės pirmosios gimnazijos istorijos mokytojas   ekspertas.

Žiūrovai labiausiai patikusias miniatiūras vertino virtualiu balsavimu.

Kiekvienoje amžiaus grupėje komisija ir žiūrovai išrinko po tris labiausiai patikusias miniatiūras.

Kadangi prizinių vietų yra tik trys, o puikių miniatiūrų labai daug, buvo įsteigta ir prizų už meniškumą, technikos panaudojimą ir istorinio konteksto atskleidimą.

I amžiaus grupė

Konkurse dalyvauja 61 miniatiūra

Komisija:

1 vieta   Ugnė Meškelevičiūtė  Kretingos r. Vydmantų gimnazija

2 vieta    Jorūnė Milerytė   Šilutės raj. Žem.Naumiesčio gimnazija

3 vieta   Vesta Skurdelytė  Šilutės raj. Vainuto gimnazija

Žiūrovų:

1vieta  Monika Čiapaitė   Tauragės “Versmės”gimnazija

2 vieta ir už technikos panaudojimą: Neringa Čivinskaitė   Šilalės meno mokykla

3 vieta  Nora Povilaitytė    Tauragės “Versmės”gimnazija

Už meninę raišką:

Eva Čiužauskaitė  Šilutės raj. Žem. Naumiesčio gimnazija

Ieva Avižiūtė  Šilutės M.Jankaus pagrindinė mokykla

Elzė Auškalnytė   Šilutės raj. Žem.Naumiesčio gimnazija

Inesa Kisel   Šilutės M.Jankaus pagrindinė mokykla

Danielė Matulevičiūtė Šilutės pirmoji gimnazija

Amanda Preikšaitytė   Šilutės raj. Žem.Naumiesčio gimnazija

Kamilė Tarnapavičiūtė  Šilutės pirmoji gimnazija

Už meninę raišką ir istorinio konteksto atskleidimą:

 Gabrielė Pilibavičiūtė   Šilutės raj. Vainuto gimnazija

Už istorinio konteksto atskleidimą:

Laura Buikytė Tauragės Versmės gimnazija

II amžiaus grupė

Konkurse dalyvauja 39 miniatiūros

Komisija:

1 vieta  Vakarė Tunaitytė  Šilutės Vydūno gimnazija

2 vieta  Dovydas Paulius Prošegalavičius   Šilutės raj. Vainuto gimnazija

Komisijos ir žiūrovai įvertino :

(komisija ) 3 vieta, ( žiūrovų )2 vieta ir prizas už meninę raišką ir istorinio konteksto atskleidimą Rusnė Tverijonaitė Šilutės pirmoji gimnazija

Žiūrovų:

1vieta   Agnė Kutkaitė  Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija

3 vieta ir už meninę raišką  Edvina Bimšaitė  Šilutės pirmoji gimnazija

Už technikos panaudojimą:

Emilija Romankevičiūtė Šilutės pirmoji gimnazija

Už meninę raišką:

Titas Simonavičius  Šilutės pirmoji gimnazija

Edvinas Baltutis   Šilutės raj.  Žem.Naumiesčio gimnazija

Izabelė Šimašiūtė  Šilutės pirmoji gimnazija

Eva Valiūtė  Šilutės Vydūno gimnazija

Už istorinio konteksto atskleidimą :

Milda Vermonaitė Šilutės Vydūno gimnazija

 Po renginio nuolatinė miniatiūrų paroda liks Šilutės pirmojoje gimnazijoje ir džiugins visus daug metų.

 

Ačiū dalyviams, svečiams, rengėjams.

 

Iki kitų mielų susitikimų.

 

 

 

 

 

Literatūrinė- kūrybinė konferencija „Gyvenu su knyga”

 

Tokiais žodžiais konferencijos „Gyvenu su knyga” dalyvius sveikino Šilutės pirmosios gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Jovita Kiaupienė. Dalijamės jos įspūdžiais.   

      RAJONINĖ 8-12 KLASIŲ MOKINIŲ IR MOKYTOJŲ LITERATŪRINĖ-KŪRYBINĖ KONFERENCIJA „GYVENU SU KNYGA“, SKIRTA SPAUDOS ATGAVIMO, KALBOS IR KNYGOS DIENAI

   Gegužės 4 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko jau antrą kartą organizuota rajoninė 8-12 klasių mokinių ir mokytojų literatūrinė-kūrybinė konferencija, skirta Spaudos ir knygos dienai pažymėti. Renginys prasidėjo Šilutės pirmosios gimnazijos direktorės Laimos Spirgienės ir Šilutės Švietimo skyriaus vyriausiosios specialistės Vidos Kubaitienės sveikinimais. Konferencijos programa buvo labai įvairi, todėl šventės dalyviai net nepajuto, kaip greit prabėgo dvi valandos.

          Visus labai nustebino savo apranga ir scenos raiškos priemonėmis Žemaičių Naumiesčio gimnazijos mokiniai, suvaidinę ištrauką iš Juozo Grušo dramos „Barbora Radvilaitė‘‘, juos ruošė mokytoja metodininkė Jūratė Daugalienė. Šilutės pirmosios gimnazijos bibliotekininkė L. Jablonskytė apdovanojo geriausius mokyklos bibliotekos skaitytojus ir knygos iliustracijų parodos-konkurso „Negęstanti knygos šviesa“ laimėtojus.

          Kokia konferencija be pranešėjų? Pranešimą „Achilo ir Hektoro charakteriai Homero epe „Iliada“ pristatė Šilutės pirmosios gimnazijos II b klasės mokinė Austėja Baltrušaitytė  (mokytoja Lina Liepinienė), pranešimą apie Niki Marangous eilėraštį ,,Rožės“ pristatė Šilutės pirmosios gimnazijos IV b klasės mokinė Rugilė Kasiliauskaitė (mokytoja Lijana Venckienė), ypač įdomus buvo Šilutės Vydūno gimnazijos mokytojos metodininkės Jolitos Švagždienės pranešimas „V. Šekspyro dramos ,,Hamletas“ šiuolaikinės interpretacijos“.

          Labai įtikinančiai ir išraiškingai pasirodė Šilutės pirmosios gimnazijos lietuvių kalbos mokytojos Jolitos Ežerinskės paruošti mokiniai. Jie suvaidino spektaklio pagal J.Genet dramą „Kambarinės“ ištrauką. Sujaudino visus žiūrovus IIIc klasės mokinės Rugilės Vaičiulytės meniškai pasakytas  V. Mykolaičio-Putino eilėraštis „Pavydas“.

           Aktyvumu pasižymėjo Švėkšnos „Saulės“ gimnazijos mokiniai. Žiūrovai neliko abejingi stebėdami literatūrinę kompoziciją „Laiptai“ (pagal Bruno Ferrero), skaitovus subūrė mokytojos metodininkės Gitana Žygaitytė ir Rasvita Kundrotaitė. Kahoot viktorina „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai“ paragino konferencijos dalyvius ir pasivaržyti. Viktorinos užduotis parengė ir klausimus pakomentavo švėkšniškiai IIIbg klasės mokiniai  Milda Šerpetauskaitė ir Tomas Chockevičius. Juos paskatino dalyvauti bibliotekininkė Rita Šarkienė.

             Labiausiai visiems patiko susitikimas su rašytoja, edukatore, Lietuvos rašytojų sąjungos ir Tarptautinės vaikų  literatūros asociacijos (IBBY) nare Igne Zarambaite. Ji savo kalbą pavadino „Būk kaip upė“ ir įdomiai papasakojo apie savo ieškojimus, paklydimus ir atradimus.

Konferencija įvyko ir nemažai žmonių prisidėjo savo mintimis ir darbais: Laima Spirgienė, Laimutė Agrafina Eglinskienė, Jolita Ežerinskė, Vaida Galinskienė, Laima Jablonskytė, Lina Liepinienė, Lijana Venckienė, Jūratė Leonienė, Nijolė Titienė, Daiva Jakienė, Vytautas Kirjanovas, Daiva Peštenienė, Nijolė Rimkuvienė.  Ačiū jiems! 

 

Jovita Kiaupienė, Šilutės pirmosios gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, konferencijos organizatorė ir vedėja

Fotografavo Laima Rasa Jablonskytė ir Rita Šarkienė

 

Pamoka „Kitaip”

            Sausio 18 dieną Šilutės pirmosios gimnazijos I a klasės literatūros pamokos vyko kitaip: savo pristatymus apie perskaitytą Igno Šeiniaus romaną „Kuprelis“ mokiniai pademonstravo mokyklos bibliotekoje. Buvo aptarta Kuprelio biografiją, sužinota apie įvykusį lūžį jo gyvenime, išsiaiškinta, kaip malūnas siejamas su pagrindiniu veikėju bei aptarta Kuprelio asmenybė. Pristatymus rengė Radvilė Macko, Deimantė Burzdžiutė, Simas Ežerinskis, Vitalija Kaveckaitė, Emilija Baltutytė, Augustė Naujokaitė ir Guoda Briedytė. Mokinių pranešimai buvo įdomūs bei vertė susimąstyti ir labiau suprasti svarbiausias mintis, nes kalbėtojai teiginius papildė citatomis ir nebijojo atskleisti savo požiūrio. Klausytojai vertindami pranešėjus buvo objektyvūs ir nepagailėjo pagyrimų įdomiai aptarusiems temą kalbėtojams. Neįprasta pamokos aplinka patiko tiek mokiniams, tiek lietuvių kalbos mokytojai Jovitai Kiaupienei. Iš pamokos visi išėjo laimingi, gerai nusiteikę ir atsipalaidavę. Buvo nuspręsta, jog apie perskaitytas knygas maloniausia kalbėtis ir jas aptarti jaukioje bibliotekoje.

Vaida Basevičiūtė, I a klasės mokinė

Karpinių konkurso „Atkurtai Lietuvai -30 ” apdovanojimai

Įvykusio  rajono mokinių popieriaus karpinių konkurso 

„ATKURTAI LIETUVAI-30″   ( viskas apie konkursą čia )

Apdovanojimai

2021-05-19

http://www.pamarys.eu/pasibaige-mokiniu-popieriaus-karpiniu-konkursas-atkurtai-lietuvai-30/?fbclid=IwAR3F05HFWqTytjRei5nNNICulCyOaRdamzlINT8ricIxBmkqhbVEaC5_dj8

Žiūrovų  I vieta

Emilija Pleikytė ,  Šilutės pirmoji gimnazija

Tautodailininkės R.  Čiuželienės prizai I, Žiūrovų II vieta

Evelina Linkevičiūtė , Šilutės Vydūno gimnazija

Tautodailininkės R.  Čiuželienės prizai  II vieta

Už Pamario krašto kultūros ženklų įprasminimą.

Rokas Bočkus ,Šilutės meno mokykla

Žiūrovų III vieta

Martynas Mickus, Šilutės Vydūno gimnazija

Žiūrovų III vieta

Matas Mamkaitis, Šilutės Vydūno gimnazija

Tautodailininkės R.  Čiuželienės prizai III vieta

Kipras Vytautas Spirgys , Šilutės pirmoji gimnazija

Už tradicinio, simbolinio, apeiginio Lietuvos  augalo temos aktualizavimą.

Emilė Kaziukonytė,  Šilutės Vydūno gimnazija

Už Pasaulio medžio sandaros įdomią interpretaciją.

Deimantė Urniežiūtė, Šilutės pirmoji gimnazija

Jauniausiam konkurso dalyviui, paskatinamasis prizas.

Rugilė Martinkutė , Juknaičių pagrindinė mokykla

Už Pamariui svarbios žvejų temos atskleidimą.

Kornelija Suchodimcova , Šilutės meno mokykla

Už trapiausio mūsų etninės kultūros paveldo – Šiaudinių sodų temos interpretaciją.

Emilija Rupainytė , Šilutės meno mokykla

Jauniausias konkurso dalyvis – už kūrybiškumą ir vaikystės šviesą  karpiniuose

Džiuga Sidaravičiūtė, Juknaičių pagrindinė mokykla

Dryžuotojo  šaliko” teatro studijos prizas  Įdomaus žiūrėjimo

Justina Skirbutytė, Šilutės Vydūno gimnazija

Už originalią ir netradicinę Pasaulio medžio interpretaciją.

Kamilė Simonaitytė , Šilutės pirmoji gimnazija

Pagyrimo raštai

Aidas Jankauskas, Šilutės Vydūno gimnazija

Aistė Petrikaitė, Šilutės Vydūno gimnazija

Agnė Gricūnaitė, Šilutės Vydūno gimnazija

Akvilė Venskutė, Šilutės Vydūno gimnazija

Donata Kinčiūtė, Šilutės Vydūno gimnazija

Gabrielė Bernotaitė,  Šilutės Vydūno gimnazija

Ieva Ropytė, Šilutės Vydūno gimnazija

Justina Nastytė, Šilutės Vydūno gimnazija

Karolina Skurdelytė, Šilutės Vydūno gimnazija

Monika Rumpytė, Šilutės Vydūno gimnazija

Rokas Ratkevičius, Šilutės Vydūno gimnazija

Rūta Degutytė, Šilutės Vydūno gimnazija

Ugnė Simutytė, Šilutės Vydūno gimnazija

Inelda Liekytė , Šilutės pirmoji gimnazija

Vanesa Levičeva, Šilutės meno mokykla

Giedrius Eidukis , Šilutės meno mokykla

 

Skelbiami rajono mokinių popieriaus karpinių konkurso nugalėtojai

Šilutės rajono mokinių popieriaus  karpinių konkursas

„Atkurtai Lietuvai-30″, 

skirtas tautodailės  metams paminėti 

Konkurse dalyvavo:   Šilutės pirmosios gimnazijos, Šilutės Vydūno gimnazijos, Šilutės meno mokyklos, Juknaičių pagrindinės mokyklos mokiniai.   Konkursui pateikti 56 karpiniai.

Mokytojos: K. Blankaitė, N. Jencienė,  D. Montvydienė. Rajono karpinių konkursą organizavo Šilutės pirmoji gimnazija.

Virtualiame balsavime dalyvavo 117 žiūrovų. Žiūrovų balsavimo rezultatai

Prizus konkurso nugalėtojams skiria:

  Šilutės pirmoji gimnazija, 

 Tautodailininkė Rūta Emigart  Čiuželienė, 

„Dryžuotojo šaliko” teatro studija. 

Karpinių konkurso nugalėtojai

Virtuali paroda su nugalėtojais

Virtualią parodą parengė:    bibliotekininkė Laima Jablonskytė


 

Reali paroda bibliotekoje

 

 

Apdovanojimai

 

Emilija Pleikytė I vieta
Emilija Pleikytė – I vieta
Evelina Linkevičiūtė II vieta
Matas Mamkaitis III vieta
Justina Skirbutytė „Dryžuotojo šaliko” teatro studijos prizas
Džiuga Sidaravičiūtė jauniausias konkurso dalyvis
Džiuga Sidaravičiūtė
Dėkojame konkurso rėmėjai tautodailininkei Rūtai Emigart Čiuželienei

 

Gimnazistų išvyka į Vilniaus knygų mugę 2020

Vasario 21d.

14 gimnazijos mokinių , bibliotekininkė ir mokytoja Kristina apsilankė  Vilniaus knygų mugėje.  Parsivežėme labai daug įspūdžių, lauktuvių , knygų rašytojų autografų.

Kviečiame pasižiūrėti, ką mes veikėme knygų mugėje ir kokias užduotis atlikome

Nuotraukas galite pažiūrėti čia

Skaitymo konkurso – loterijos “ Gerasis skaitymo virusas“ baigiamasis renginys

2018 05 03 d. gimnazijos aktų salėje įvyko

baigiamasis Respublikinio skaitymo skatinimo konkurso – loterijos

„ Gerasis skaitymo virusas: 100 Praeities ir dabarties klausimų“    renginys – viktorina.

               

Respublikinio skaitymo konkurse loterijoje  dalyvavo 164 gimnazistai  ir buvo perskaityta 531 egz. knygų. Mūsų gimnazija šiame konkurse užėmė pirmąją vietą !!!

Konkurse dalyvavo 8 bibliotekų skaitytojai .

Šilutės pirmoji gimnazija 531  , Kretingos rajono Salantų gimnazija 527,  Klaipėdos rajono Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija 385 , Šilutės rajono Žemaičių Naumiesčio gimnazija 355 ,Skuodo rajono Mosėdžio gimnazija 300, Šilutės F.Bajoraičio  Žemaičių Naumiesčio viešoji biblioteka 172 ,  Šilutės F.Bajoraičio  Inkaklių viešoji biblioteka 167,  Šilutės F.Bajoraičio  Švėkšnos viešoji biblioteka 127

Baigiamajame renginyje į svečius  atvyko  konkurso – loterijos organizatoriai  Švėkšnos Saulės gimnazijos mokiniai ir bibliotekininkė R.Šarkienė.

Svečiai mūsų  Ib  IIc   IIIb klasių mokiniams  pravedė šaunią viktoriną “ „100 Praeities ir dabarties klausimų ”  apie knygas, skaitymą .

Gimnazistų 9 komandoms teko rimtai paplušėti  ir parodyti savo žinias . Nuotaika viktorinos metu buvo šauni. Smagu buvo ir gimnazistams ir vedantiesiems ir aišku mokytojams.

Renginio metu įvyko  skaitymo loterijos “ Gerasis skaitymo virusas „ laimingojo  loterijos bilieto ištraukimas .

Ištrauktas laimingas loterijos bilietas. Bilieto savininkė apdovanojama knyga.

Laimingasis loterijos bilietas  :     Ieva Šiaudvytytė IVd.   Perskaityta knyga ” Dievų miškas”

Apdovanota  aktyviausia  ir daugiausiai knygų  skaičiusi knygas   klasė  – II c klasė

Už daugiausia perskaitytų knygų „Gerojo skaitymo viruso”  metu apdovanojami prizais:

IId Ašmontaitė Guoda, IVa Krugelytė Andželika , IIa Giedraitytė Kamilė , IIc Pielikytė Ugnė , IIa Miliūtė Gabija , IIIb  Barkauskaitė Gabija 

Loterijos bilietas Nr. 100  skirtas Lietuvos 100-čiui, jis atiteko ir laimėjo prizą  Gabijai Trumpiškytei IIc

Mūsų šauniosios komandos

                 

                                                

laimėjusi komanda “ Liūtas Karalius“

 Apie ” Gerajį skaitymo virusą ” spaudoje