Literatūrinė paroda – K. Donelaičiui 305 m.

Literatūrinė paroda – K.Donelaičiui 305 m.

 

Kristijonas Donelaitis literatūros moksle ir kritikoje / sudarė Kostas Doveika … [et al.]. – 1990. – 439 p., [1] portr. lap. –  (Rašytojai literatūros moksle ir kritikoje)

  1. Donelaičio „Metai / Saulius Žukas. – 2000. – 119, [1] p. – (Mažoji serija)

Metai / Kristijonas Donelaitis. – 2013. – 219, [1] p. –  (Gyvoji poezija)

Kristijonas Donelaitis / Vincas Kuzmickas. – 1983. – 237, [2] p., [12] iliustr. lap

Kuris į Tolminkiemį / Irena Arlauskienė. – 2017. – 109, [2] p

  1. Donelaitis / dailininkas V. Jurkūnas]. – 1960. – 107, [3] p. – (Mokinio biblioteka)

Kristijonas Donelaitis / Albinas Jovaišas. – 1992. – 261, [2] p., [4] iliustr. lap. –  (Gyvenimas ir kūryba)

Metai / Kristijonas Donelaitis. – 1818 m. faks. leid. – 2010. – [13], XXI, 162 p

Žodis iš Tolminkiemio / [Lietuvos Respublikos] švietimo ir mokslo ministerija. – 2013. – 110, [1] p

„Metai” ir pasakėčios / Kristijonas Donelaitis. – 2002. – 189, [1] p. –  (Rinktinė lietuvių poezija)

Tolminkiemio istorijos / Rimantas Černiauskas. – 2014. – 183, [1] p

Raštai / Kristijonas Donelaitis. – 1977. – 600 p., [9] iliustr. lap

Egzodo Donelaitis / sudarė ir parengė Mikas Vaicekauskas. – 2001. – 526, [2] p

Tolminkiemio sodininkas / Edita Barauskienė. – [2014]. – 373, [1] p

Metai; Pasakėčios / Kristijonas Donelaitis. – Pakart. laida. – 2011. – 151, [1] p. –  (Literatūros skaitiniai)