Bibliotekoje įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema- MOBIS.!

Nuo 2014 sausio 1d. gimnazijos biblioteka pradėjo šiuolaikinį automatizuotą knygų išdavimą. Bibliotekoje įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema- MOBIS.

Per 2012-2016 metus gimnazijos bibliotekininkės kūrė bibliotekos elektroninį katalogą. Jame jau  virš 28000 egz. knygų ir vadovėlių. Šiame kataloge yra visos bibliotekoje esančios knygos ir vadovėliai.

Skaitytojui pageidaujant dabar bibliotekininkės dar tiksliau gali atsakyti į norimus klausimus – ar turime reikalingą knygą, kiek egzempliorių turime, ar knyga skaitoma.

Kataloge galima ieškoti knygų pagal pavadinimą, autorių, kalbas, temas, rubrikas, reikšminius žodžius. Galima sudaryti pageidaujamų perskaityti knygų sąrašus pagal temas, dalykus.

Be knygų katalogo pasikeitė knygų išdavimo tvarka. Knygos yra įtrauktos į elektroninę apskaitą. Automatizuotoje knygų išdavimo sistemoje yra matoma tiksli knygos paėmimo data ir terminas, kada knyga turi būti grąžinta. Skaitytojas pasirašo knygos išdavimo kvite . Pasiimtas knygas gimnazistai gali skaityti 90 dienų. Jei knyga labai reikalinga, skaitytojas gali jos skaitymo  terminą pratęsti, pranešdamas apie tai bibliotekininkėms, tačiau,  jei knyga rezervuota kitam skaitytojui, ją reikia grąžinti.

Knygos rezervacija – naujovė. Skaitytojas visada gali rezervuoti norimą perskaityti knygą. Kai rezervuota knyga grįžta į biblioteką, ji išduodama tam skaitytojui, kuris ją rezervavo. Apie  tai,  kad knyga jau yra bibliotekoje ir apie tai, kad laikas grąžinti paimtą knygą, pranešama elektroniniu paštu arba Tamo dienyne.

Kviečiame   skaityti. Mielai laukiame Jūsų

Laukiame Jūsų.

Bibliotekos vedėja Laima Jablonskytė

Parašykite komentarą