Literatūrinė paroda „Vincui Mykolaičiui – Putinui -125 :

Literatūrinė paroda – poetui, prozininkui  ir dramaturgui  VINCUI MYKOLAIČIUI-PUTINUI – 125

Tarp dviejų aušrų / Putinas. – Fotogr. leid. – 1992. – [6], 101, [3] p

Lyrika / Vincas Mykolaitis-Putinas. – 1982. – 443 p

Poezija / Vincas Mykolaitis-Putinas. T.1 : Poezija. – 1973. – 513 p.

  1. Mykolaitis-Putinas. – 1956. – 132, [2] p. – (Mokinio biblioteka)

Raštai / Vincas Mykolaitis-Putinas. T. 2 : Poezija / [parengė ir kometarus parašė Irena Kostkevičiūtė]. – 1990. – 442, [3] p., [8] iliustr., faks., portr. lap

Vakarėj žaroj; Būties valanda; Langas / Vincas Mykolaitis-Putinas. – 2004. – 335, [1] p

Vincas Mykolaitis Putinas / Dainora Eigminienė. – [2001]. – 111, [1] p. –  (Mažoji serija)

Romano likimas, arba Liudo Vasario draugai ir priešai / Kazys Ambrasas. – 1983. – 343, [4] p

Putinas mano atsiminimuose / M.M. Mykolaitytė-Slavėnienė. – [1977]. – 447, [4] p. –  (Nidos knygų klubo leidinys)

Atsiminimai apie Vincą Mykolaitį-Putiną / Lietuvos mokslų akademija. – 1992. – 554, [3] p., [8] iliustr., portr. lap

Vincas Mykolaitis-Putinas / [J. Lankutis]. – 1982. – 158, [2] p., [4] iliustr. lap. –  (Gyvenimas ir kūryba)

Valdovas / Vincas Mykolaitis-Putinas. – [2006]. – 138, [1] p. –  (Mokinio skaitiniai)

Vinco Mykolaičio Putino kūryba / Jonas Lankutis. – 2-asis pataisytas ir papildytas leid. – 1973. – 349, [2] p., [1] portr. lap

Literatūros vertybių ieškant / Vincas Mykolaitis-Putinas. – 1984. – 373 p., [1] portr. lap. –  (Kritikos biblioteka)

Altorių šešėly / Vincas Mykolaitis-Putinas. – [2005]. – 943, [1] p

Raštai / Vincas Mykolaitis-Putinas. T. 4 : Altorių šešėly / komentarus parašė R. Brogienė. – 1992. – 764, [1] p., [8] iliustr. lap

Raštai / Vincas Mykolaitis-Putinas. T. 1 : Poezija / [parengė ir komentarus parašė Irena Kostkevičiūtė]. – 1989. – 660, [3] p., [8] iliustr., faks., portr. lap

Raštai / Vincas Mykolaitis-Putinas. T. 8 : Literatūros istorija, kritika, publicistika. – 1962. – 696 p

Raštai / Vincas Mykolaitis-Putinas. T. 10 : Literatūrinė publicistika / [parengė ir paaiškinimus parašė Vanda Zaborskaitė]. – 2007. – 414, [1] p

Raštai / Vincas Mykolaitis-Putinas. T. 11, kn. 2 : Naujoji lietuvių literatūra. D. 2 / [parengė ir paaiškinimus parašė Daiva Krištopaitienė]. – 2009. – 326, [1] p