Teminė paroda – ,,Lietuvių kalbos tyrinėtojai ir jų darbai“

Paroda kalbų dienai

„Lietuvių kalbos tyrinėtojai ir jų darbai”

Paroda, skirta kalbų dienoms paminėti

     Kovo mėnesį Šilutės pirmosios gimnazijos bibliotekoje yra eksponuojama knygų paroda ,,Lietuvių kalbos tyrinėtojai ir jų darbai“, kurią sudaro net 23 autorių 39 knygos. Įdomu tai, kad turime leidinių, kurie buvo parašyti net XVII a. Taip pat vienas iš kalbininkų yra buvęs mūsų gimnazijos mokinys. Tad kviečiame apsilankyti ir pasižiūrėti bei pasidomėti.

Knygų sąrašas

Baltu valodu atlants / Latvijas Universitāte. – 2009. – 183, [1] p

Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / [Vytautas Ambrazas. – 4-oji patais. laida. – 2005. – 742, [2] p

Daiktavardžių darybos raida / Saulius Ambrazas. [D. 1] : Lietuvių kalbos veiksmažodiniai vediniai. – 1993. – 293, [2] p

Gramatikos normos ir dabartinė vartosena / Aldona Paulauskienė. – 1986. – 189, [1] p

Kalbos kultūra visiems / Jonas Šukys. – 2003. – 319, [1] p

Kalbos margumynai / Jonas Šukys. – 1997. – 245 p

Kalbos paribiai ir užribiai / Egidijus Zaikauskas. – 2007. – 190, [2] p

Kalbotyros terminų žodynas / Kazimieras Gaivenis. – 1990. – 277, [1] p

Lietuvių dialektologija / Z. Zinkevičius. – 1966. – 541, [1] p

Lietuvių hidronimų etimologinis žodynas / Aleksandras Vanagas. – 1981. – 408 p

Lietuvių kalbos istorija / [teksto autorė Danguolė Mikulėnienė]. – 2008. – 116, [4] p. –  (Mažieji pasakojimai apie Lietuvą)

Lietuvių kalbos istorija / Zigmas Zinkevičius. T. 4 : Lietuvių kalba XVIII-XIX a. – 1990. – 331, [2] p

Lietuvių kalbos istorija / Zigmas Zinkevičius. T. 5 : Bendrinės kalbos iškilimas. – 1992. – 347, [4] p

Lietuvių kalbos istorija / Zigmas Zinkevičius. T. 6 : Lietuvių kalba naujaisiais laikais. – 1994. – 394, [2]

Lietuvių kalbos linksniai ir prielinksniai / Jonas Šukys. – 1998. – 598, [1] p

Lietuvių kalbos savitumas / Arnoldas Piročkinas. – [2016]. – 221, [3] p

Lietuvių kalbos sintaksė / V. Sirtautas. – 1988. – 209, [1] p

Lietuvių kalbos tarmės / Lietuvos TSR Mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas. – 1970. – 517, [1] p

Lietuvių kalbos tarties žodynas / Vytautas Vitkauskas. – 2-asis patais. ir papild. leid. – 2001. – 318, [1] p

Lietuvos miestų vardai / Aleksandras Vanagas. – 2-asis leid. – 2004. – 291, [1] p

Martyno Mažvydo raštų žodynas / Dominykas Urbas. – 1996. – 461 p

Mažosios Lietuvos indėlis į lietuvių kultūrą / Zigmas Zinkevičius. – 2008. – 285, [1] p

Pirmoji lietuvių kalbos gramatika. 1653 metai / Lietuvos TSR mokslų akademija. Lietuvių kalbos ir literatūros institutas. – 1957. – 654 p

Rinktiniai raštai / J. Jablonskis : T.2 / J.Jablonskis. – 1959. – 556 p

Rinktiniai raštai / K. Būga : T.1 / Kazimieras Būga. – 1959. – 654 p.

Rinktiniai raštai / K. Būga : T.2 / Kazimieras Būga. – 1959. – 729 p.

Sapūno ir Šulco gramatika / [įžangos straipsnį parašė ir gramatiką iš lotynų kalbos išvertė Kazimieras Eigminas. – Faks. leid. – 1997. – 335 p

Senasis Konstantino Sirvydo žodynas / [parengė. – Fotogr. leid. – 1997. – 572 p. –  (Kalbos ugdymo programa)

Šiaurės rytų dūnininkų šnektų žodynas / V. Vitkauskas. – 1976. – 559, [1] p

Šimtas kalbos mįslių / Algirdas Sabaliauskas. – 1970. – 248 p. –  (Noriu žinoti)

Sinonimų žodynas / A. Lyberis. – 1981. – 504 p

Tauta, kalba ir tapatybė / Algis Norvilas. – 2-asis leid. – 2013. – 148, [1] p

Vaizdingieji lietuvių kalbos posakiai / Jonina Lipskienė. – 2008. – 703, [1] p

Vietovardžių žodynas / [rengė: Aldonas Pupkis (sudarytojas ir vyr. redaktorius). – 2002. – 462, [1] p

Žemaičių tarmių istorija / V. Grinaveckas. – 1973. – 379, [1] p

Žodyno normos ir dabartinė vartosena / Aldona Paulauskienė. – 1998. – 349 p

Žodžiai atgyja / Algirdas Sabaliauskas. – 3-iasis papild. ir patais. leid. – 2000. – 221, [1] p

Žodžiai ir žmonės / LTSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. Kalbos komisija. – 1974. – 221, p

Žodžiai keliauja / Algirdas Sabaliauskas. – 2. patais. leid. – 1993. – 118, [2] p