Teminė paroda – Baltai

 

Lietuvos priešistorė / Algirdas Girininkas. – 1997. – 191, [1] p. –  (Švietimas Lietuvos ateičiai)

Tautos kilmė / Zigmas Zinkevičius. – 2006. – 130 p. –  (Lietuva)

Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro / Rimantas Balsys. – [2-asis patais. ir papild. leid.]. – 2010. – 523, [1] p

Baltų mitologija. Senovės lietuvių deivės ir dievai / Marija Gimbutienė. – [2002]. – 163, [1] p

Įmintos tūkstantmečio mįslės / Letas Palmaitis. – 2009. – 189, [1] p

Lietuvių etninės kultūros istorija / Irena Čepienė. – 1992. – 141, [1] p

Nuo kulto iki simbolio / Kultūros. – 2002. – 373, [3] p. –  (Senovės baltų kultūra)

Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis / Norbertas Vėlius. – 1987. – 317, [3] p

Baltai ir jų šiaurės kaimynai / Stasys Skrodenis. – 1989. – 344, [4] p

Lietuvių religija ir mitologija / Gintaras Beresnevičius. – 2-oji papild. laida. – 2008. – 277, [2] p

Baltų menas / [Vytautas Aleksiejūnas. – 2009. – 799, [1] p