Virgilijaus Jankausko fotografijų paroda “ Vydūnas. Gyvenimas, mirtis ir kas toliau…“

Bibliotekoje 2019 01 18 eksponuojama

Virgilijaus Jankausko fotografijų paroda

“ Vydūnas. Gyvenimas, mirtis ir kas toliau…“

visą parodą galite pamatyti čia 

Sausio 30d. įvyko parodos pristatymas- pamoka.  Ją vedė gimnazijos svečias Alė Jankauskienė.  Pamokoje dalyvavo 2b ir 1c.kl.