Literatūrinė paroda – Antanas Smetona- pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas

 

 

Literatūrinė paroda – Antanas Smetona- pirmasis Lietuvos Respublikos Prezidentas

Kovų istorijos. Kn. 2 : XX amžius / Vytautas Lesčius. – 2008. – 149, [1] p

Lietuvos Respublikos prezidentai / Alfonsas Eidintas. – 1991. – 190, [2] p

111 Lietuvos valstybės 1918-1940 politikos veikėjų / Algirdas Banevičius. – 1991. – 175, [1] p., [55] iliustr. lap

Lietuvos albumas. – 2-as (fotogr.) leid. – 1990. – 435 p

Rinktiniai raštai / A. Smetona. – 1990. – 512 p