Teminė paroda – Filosofija, mirtis, amžinieji klausimai

Rekomenduojame skaityti

Apie sielos ramybę / Lucilijus Anėjus Seneka. – 2-oji patais. laida. – 2007. – 199, [3] p

Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas / Alessandro D’Avenia. – 2012. – 262, [1] p

Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos / John Green. – 2013. – 268, [2] p

Delirium / Lauren Oliver. – 2012. – 380, [3] p

Įkvėpti tylą / Paul Kalanithi. – 2-oji laida. – [2017]. – 174, [1] p

Karta SOS / Kristina Jokštaitė. – [2008]. – 263, [1] p

Laiškai Lucilijui / Lucijus Anėjus Seneka. – patais. laida. – 2016. – 512 p

Mano sesers globėjas / Jodi Picoult. – 2015. – 431, [1] p. –  (Skaitytojų pamėgtos)

Pažadink mane, kai viskas baigsis / Robyn Schneider. – 2016. – 334, [2] p

Rožės dvelksmas / Bruno Ferrero. – 3-ioji patais. laida. – 2007. – 76, [4] p

Superherojaus mirtis / Anthony McCarten. – 2008. – 277, [2] p. –  (Beveik suaugę)

Trylika priežasčių kodėl / Jay Asher. – 2011. – 292, [1] p

Viršvalandžiai / Jurga Ivanauskaitė. – 2007. – 161, [2] p

Žvaigždėtos lubos / Johanna Thydel. – 2005. – 188, [3] p

Programinės ir rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašas

Programinės ir rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašas

 I klasė

I. Programinė literatūra

(pateikiama Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje nurodyta seka)

 • Juknaitė V. „Išsiduosi. Balsu“, „Tariamas iš tamsos“
 • Šeinius I. „Kuprelis“
 • Vaildas O. „Doriano Grėjaus portretas“
 • Žemaitė „Marti
 • Krėvė V. „Skerdžius“
 • Simonaitytė I. „Aukštujų Šimonių likimas“

II klasė

II.Programinė literatūra

(pateikiama Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje nurodyta seka)

 • Graikų mitai.
 • Marcinkevičius Just. „Mindaugas“
 • Meras I. „Lygiosios trunka akimirką“
 • Grušas J. „Meilė, džiazas ir velnias“
 • Goldingas V. „Musių valdovas“
 • Sofoklis „Antigonė” 
 • Orvelas Dž. „Gyvulių ūkis“
 • Ostrauskas K. „Jūratė ir Kastytis“ arba kita pasirinkta pjesė

 

 Rekomenduojama literatūra I–II klasei

(Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos pagrindu)

Pageidautina, jog I – II klasių mokiniai perskaitytų vidutiniškai vieną rekomenduojamos literatūros knygą per mėnesį.

 • Asher J. „Trylika priežasčių kodėl“
 • D‘Avenia A. „Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas“
 • de Balzakas O. „Tėvas Gorijo“
 • Bedjė Ž. „Romanas apie Tristaną ir Izoldą“
 • Beresnevičius G. „Lietuvių religija ir mitologija“
 • Biliūnas J. „Lazda“, „Ubagas“
 • Bredberis R. „471 Farenheito“
 • Bredberis R. „Marso kronikos“
 • Brontė Š. „Džeinė Eir“
 • Bulgakovas M. „Šuns širdis“
 • Cabot M. „Paauglių idealas“
 • Coelho P. „Alchemikas“
 • Černiauskaitė L. S. „Benedikto slenksčiai“
 • Daukantas S. „Darbai senovės lietuvių ir žemaičių“ (pasakojimas apie Vaidevutį)
 • Defo D. „Robinzonas Kruzas“
 • Džeromas K. Džeromas „Trise valtimi“
 • Džovanjolis R. „Spartakas“
 • Eco U. „Rožės vardas“
 • Granauskas R. „Gyvenimas po klevu“, novelės iš rinkinio „Duonos valgytojai“
 • Grušas J. „Herkus Mantas“
 • Gorderis J. „Sofijos pasaulis“
 • Haddon M. „Tas keistas nutikimas šuniui naktį“
 • Hagerup H. „Pienės daina“
 • Hover E. „Slemas“
 • Hugo V. „Paryžiaus katedra“
 • Ivanauskaitė J. „Mėnulio vaikai“
 • Ivaškevičius M. „Stilius plius“
 • Kondrotas S. T. „Įvairių laikų istorijos“, „Žalčio žvilgsnis“
 • Londonas Dž. „Martinas Idenas“
 • de Mopasanas G. „Alyvų laukas“ arba „Mažoji Rok“
 • Markesas G. G. „Šimtas metų vienatvės“
 • Meras I. „Ties gatvės žibintu“
 • Remarkas E. M. „Trys draugai“
 • „Rolando giesmė“ (ištraukos)
 • Saja K. „Po to, kai jie pavirto medžiais“
 • Selindžeris Dž. D. „Rugiuose prie bedugnės“
 • Simonaitytė I. „Vilius Karalius“
 • Sruoga B. „Milžino paunksmė“
 • Šlepikas A. „Mano vardas Marytė“
 • Voinič E. L. „Gylys“
 • Vaildas O. „Doriano Grėjaus portretas“
 • Ziuskindas P. „Kvepalai“

III klasė

III. Programinė literatūra

 • Mažvydas M. „Katekizmas“ (prakalba)
 • Daukša M. „Postilė“ (prakalba)
 • Radvanas J. „Radviliada“ (I d. 31-96 eil., III d. 85 – 169 eil.)
 • Šekspyras V. „Hamletas“, „Sonetai“ 1, 5 ,24, 65, 116, 132, 154.
 • Sarbievijus M. K. „Lyrika“ (pasirinkti eilėraščiai)
 • Gėtė J. V. „Faustas“ (I dalis), II dalies pabaiga
 • Donelaitis K. „Metai“
 • Mickevičius A. „Romantika“, Odė jaunystei“, „Akermano stepės“, „Vėlinės“ II, IV dalys, poema „Ponas Tadas“1-40 eil.
 • Baranauskas A. „Anykščių šilelis“
 • Kudirka V. „Tautiška giesmė“, „Varpas“, „Labora!“, „Iš mano atsiminimų keletas žodelių“
 • Maironis „Pavasario balsai“
 • Dostojevskis F. „Nusikaltimas ir bausmė“
 • Biliūnas J. Apsakymai („Vagis“, „Ubagas“, „Lazda“ „Kliudžiau“ ir kt.); apysaka „Liūdna pasaka“
 • Šatrijos Ragana „Sename dvare“
 • Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės“
 • Krėvė V. „Skirgaila“

 

III. Rekomenduojama literatūra

 • Eko U. „Paslaptingoji karalienės Loanos liepsna“, „Fuko švytuoklė“
 • Gary R. „Aušros pažadas“
 • Fowles J. „Magas“, „Prancūzų leitenanto moteris“, „Kolekcionierius“
 • Ivanauskaitė J. „Kelionių alchemija“, ,,Švelnūs tardymai“
 • Makine A. „Prancūziškas testamentas“
 • Markesas G. G. „Apie meilę ir kitus demonus“
 • Nothomb A. „Tikrinių vardų žodynas“, „Baimė ir drebėjimas“
 • Ondaatjė M. „Anglas ligonis“
 • Parulskis S. „Nuogi drabužiai“, „Trys sekundės dangaus“
 • Sabaliauskaitė K. ,,Silva rerum“ (2009 m. Metų knyga), „Silva rerum II“, „Silva rerum III“, „Silva rerum IV“
 • Schlink B. „Skaitovas“
 • Šiškin M. „Laiškų knyga
 • Tournier M. „Kasparas, Melchioras ir Baltazaras“
 • Užurka J. „Gediminas. Vytautas Didysis. Mindaugas“
 • Vonegutas K. „Skerdykla Nr. 5“
 • Wassmo H. „Dinos knyga“, ,,Aštuntas susitikimas“

IV klasė

IV.  Programinė literatūra

 • Savickis J. Novelės ( ,,Vagis“, ,,Kova“, ,,Ad astra“, ,,Fleita“, „Jono Graužos nuotykiai“, „Mėnesiena“)
 • Mykolaitis – Putinas V. ,,Tarp dviejų aušrų“, ,,Altorių šešėly“
 • Nėris S. ,,Prie didelio kelio“
 • Mačernis V.„Metai“ (pasirinkti sonetai)
 • Krivickas B. Pasirinkti eilėraščiai
 • Aistis J. Pasirinkti eilėraščiai
 • Radauskas H. Eilėraščiai
 • Kafka F. ,,Metamorfozė“
 • Kamiu A. ,,Svetimas“
 • Sruoga B. ,,Dievų miškas“
 • Škėma A. ,,Balta drobulė“
 • Katiliškis M. „Miškais ateina ruduo“
 • Aputis J. Keleivio novelės ( ,,Dobilė. 1954 metų naktį“, ,,Šūvis po Marazyno ąžuolu“, ,,Autorius ieško išeities“, ,,Horizonte bėga šernai“, pasirinkti apsakymai)
 • Marcinkevičius Just. ,,Mažvydas“, pasirinkti eilėraščiai
 • Vaičiūnaitė J. Pasirinkti eilėraščiai
 • Martinaitis M. Pasirinkti eilėraščiai
 • Geda S. Pasirinkti eilėraščiai
 • Milošas Č.Pasirinkti eilėraščiai
 • Marčėnas A. „Eilinė“ (pasirinkti eilėraščiai)
 • Ivaškevičius M. „Madagaskaras“
 • Kunčinas J. „Tūla“

 IV. Rekomenduojama literatūra

 • Aškinytė R. „Lengviausias“, „Žmogus, kuriam nieko nereikėjo“ (2014 m. Metų knyga)
 • Baranova J.„Baimė nuskęsti“, „Literatūra ir filosofija“
 • Claudel P. „Pilkosios sielos“ (2010 m. Metų vertimas)
 • Conroy P. „Pajūrio muzika“
 • Černiauskaitė L.S. ,,Kvėpavimas į marmurą“, „Kambarys jazmino krūme“, „Medaus mėnuo“
 • Gavelis R. ,,Jauno žmogaus memuarai“, „Vilniaus pokeris“, „Vilniaus džiazas“
 • Granauskas R. „Jaučio aukojimas“, „Duonos valgytojai“, „Trys vienatvės“, „Iš šventųjų gyvenimo“
 • Grušaitė G. „Neišsipildymas“
 • Ivaškevičius M. „Mistras“
 • Juknaitė V. „Stiklo šalis“, „Ponios Alisos gimtadienis“
 • Kafka F. „Procesas“
 • Kajokas D. ,,Dykinėjimai“. ( 3-5 pasirinktos esė)
 • Kalinauskaitė D. „Niekada nežinai“
 • Kamiu A. „Sizifo mitas“, „Kaligula“
 • Kuklietytė E. „Šešėlių verpėja“, „Laukinės Todės istorija“
 • Lidgren T. ,,Dorė biblija“, „Kamanių medus“
 • Matulevičiūtė A. „Ilgesio kojos“
 • Milošas Č. „Pavergtas protas“, „Tėvynės ieškojimas“
 • Martel I.„Pi gyvenimas“
 • Müller H. „Amo sūpuoklės“, „Šiandien būčiau geriau savęs nesutikus“
 • Navakas K. ,,Du lagaminai sniego“ (2008 m. Metų knyga)
 • Oksanen S. „Stalino karvės“, „Valymas“
 • Papievis V. „Eiti“ (2010 m. Kūrybingiausia knyga), „Odilė, arba Oro uosto vienatvė“
 • Parulskis S. „Mirusiųjų“, ,,Nuogi drabužiai“ ( 3-5 pasirinktos esė), „Murmanti siena“, „Tamsa ir partneriai“
 • Radvilavičiūtė G.„Suplanuotos akimirkos“
 • Riccareli U. „Tobulas skausmas“ (2010 m. Metų vertimo nominantė)
 • Staponkutė D. „Iš dviejų renkuosi trečią: mano mažoji osidėja“ (2015m. Metų knyga)
 • Sviftas G. „Vandenų žemė“ (2010 m. Metų vertimo nominantė)
 • Šerelytė R. „Mėlynbarzdžio vaikai“
 • Šileika A. „Bronzinė moteris“, „Pogrindis“

SUDERINTA

Šilutės pirmosios gimnazijos

lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės posėdyje

2018 m. rugsėjo mėn. 5 d., protokolo Nr. 1

Gimnazistų tapybos darbų paroda „Rudens spalvos”

Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama

Gimnazistų tapybos darbų paroda    „Rudens spalvos”

( Mokyt. K. Blankaitė )

    

Visą parodą galite pamatyti čia 

Tapybos darbai

Ugnė  Stulpinaitė  IIIa

Virginija  Mikalauskaitė  IIIc

Emilija  Bernotaitė  IIa

Emilija  Saudargaitė  IIIb

Greta  Šiaudvytytė  IIIb

Justina  Matvejevaitė  IIIc

Vilius  Seminauskas  IIIc

Kotryna  Šeputytė  IIIa

Ugnė  Pielikytė  IIIa

Gabrielė  Mikalauskaitė  IIa

Gabrielė Kazakevičiūtė IIb

Domantas Merkys  IIc

Kamilė Nausėdaitė IIb

Eglė Butkutė IIc

Justas Paramonovas IIc

Karina Kudrešova IIc