Teminė paroda – Privalomos perskaityti literatūros knygos anglų kalba

  Privalomos perskaityti literatūros knygos anglų kalba

A Midsummer Night’s Dream / Shakespeare W. – 186 p.

A short history of Lithuanian literature / Rimvydas Šilbajoris. – [2002]. – 191, [1] p

Animal farm / George Orwell. – [1972]. – 119, [1] p. –  (Penguin modern classics)

Animal Farm / George Orwell. – 2000. – 119 p. –  (Longman Fiction)

Fahrenheit 451 / Bradbury Ray. – 157 p.

Fahrenheit 451 / Bradbury Ray. – 2008. – 168 p.

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury. – 1983. – 158 p

Free Fall / Golding William. – 191 p.

Jaunasis Šekspyras / parengė Alina Gutauskienė. – 1988. – 139, [2] p. –  (Skaitome angliškai)

Lord of the Flies / Golding William. – 1973. – 117 p.

Lord of the flies / William Golding. – 1979. – 223 p. –  (Faber paperbacks)

Macbeth / [William Shakespeare]. – 2nd ed. – 1990. – 220 p. –  (The Alexander Shakespeare)

Nineteen Eighty- four / Orwell George. – 329 p.

Peines de coeurd’une chatte anglaise / Balzakas O. – 1985. – 189 p.

Slaughter-Five / Vonnegut Kurt. – 214 p.

The Catcher in the Rye / J.D.Salinger. – 1964. – 214 p. –  (A Bantam Books)

The Fall / Camus Albert. – 107 p.

The Merchant Of Venice / Shakespeare William. – 103 p.

The picture of Dorian Gray / Oscar Wilde. – 1994. – 255, [1] p. –  (Penguin popular classics)

The picture of Dorian Gray / Oscar Wilde. – 2001. – 312p. –  (Wordsworth classics)

The tragedy of Julius Caesar / William Shakespeare. – 1959. – XVI, 271 p. –  (New Swan Shakespeare)

Vilhelmui Storostai Vydūnui – 150

 Literatūrinė paroda ” Vilhelmui Storostai Vydūnui –  150″

Dramos / Vydūnas. – [2005]. – 171, [1] p. –  (Mokinio skaitiniai)

Lietuvos filosofinė mintis / sudarė ir parengė Gediminas Mikelaitis. – 1996. – 434, [1] p.

Mano Tėvynė / Vydūnas. – 2-oji laida. – 1999. – 79 p., [3] atsk. iliustr. lap

Nepažįstamas Vydūnas / Pranas Antalkis. – 1991. – 271 p

Nuo Mažvydo iki Vydūno / sudarė Vytautas Šilas. – 1998. – 227, [1] p

Patsai sau būk šviesuliu. – 2010

Raštai / Vydūnas. T. 1. – 1990. – 564 p., [1] portr. lap

Raštai / Vydūnas. T. 2. – 1991. – 495 p., [1] portr. lap

Raštai / Vydūnas. T. 3. – 1992. – 503 p., [1] portr. lap

Sąmonė / Vydūnas. – 2013. – 333, [2] p

Sugrįžti prie Vydūno / Vacys Bagdonavičius. – 2001. – 525, [2] p

Sveikata, jaunumas, grožė; Gimdymo slėpiniai / Vydūnas. – 1991. – 219 p

Visos Vydūno knygos / [pagal asmeninę kolekciją sudarė ir parengė Domas Kaunas]. – [2008]. – 53 p

Vydūnas / Bernardas Aleknavičius. – 1999. – 407, [8] p

Vydūnas / Vacys Bagdonavičius. – 2-asis leid. – 2008. – 63, [1] p

Vydūnas lietuvių kultūroje / Filosofijos. – 1994. – 301, [1] p., [1] portr. lap

Vydūnas lietuvių kultūroje / Filosofijos. – 1994. – 301, [1] p., [1] portr. lap