Literatūrinė paroda ” Vincui Krėvei Mickevičiui – 135″

Bibliotekoje eksponuojama

Literatūrinė paroda ” Vincui Krėvei – Mickevičiui – 135″

Aitvaras / Vincas Krėvė. – 1970. – 68 p

Bobulės vargai / Vincas Krėvė. – 2000. – 169, [2] p

Dainavos šalies senų žmonių padavimai / Vincas Krėvė. – 9-asis leid. – 1992. – 174, [2] p

Dangaus ir žemės sūnūs / Krėvė Vincas. – 1987. – 740, [1] p

Miglose / Vincas Krėvė. – 1993. – 329, [2] p

Pas dangaus vartus / Vincas Krėvė. – 2010. – 637, [1] p. –  (Lietuvių literatūros lobynas: XX amžius)

Proza / Vincas Krėvė. – [2004]. – 150, [2] p. –  (Mokinio skaitiniai)

Raganius / Vincas Krėvė. – 1982. – 167 p

Rinktiniai raštai / Vincas Krėvė. T.2 : Dramos / Vincas Krėvė. – 1982. – 633 p

Rinktiniai raštai / Vincas Krėvė. T.3 : Apsakymai, apysakos / Vincas Krėvė. – 1982. – 538 p

Šarūnas / V. Krėvė. – 1966. – 477, [2] p

Šiaudinėj pastogėj / V. Krėvė. – 1964. – 235, [2] p

Skerdžius / Vincas Krėvė. – 1974. – 437 p

Skirgaila / Vincas Krėvė. – [2004]. – 135, [1] p. –  (Mokinio skaitiniai)

Skirgaila / Vincas Krėvė. – 1995. – 145, [2] p. –  (Skaitinių serija)

Vincas Krėvė / Andrius Baltuonė. – 2003. – 111, [1] p. –  (Mažoji serija)

Vincas Krėvė / P. Česnulevičiūtė. – 2-asis patais. ir papild. leid. – 1982. – 117 p., [4] iliustr. lap. –  (Gyvenimas ir kūryba)