Konkursas „Kalbėk tyliai, kai kalbi apie meilę“ (V.Šekspyras),  jau įvyko.

jame dalyvavo Ia ir Id klasių mokiniai, mokyt. Jolita Ežerinskė ir Jovita Kiaupienė

Visi, pristatę savo perskaitytas meilės knygas, buvo apdovanoti meilės romanų autorės Barbaros Cartland knygute „Meilė Rico” viešbutyje.

 

 

Kviečiame paskaityti kokias meilės knygas aprašė gimnazistai 

 

 

 

 

 

Sveikiname lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje prizinę III vietą laimėjusią antrokę Danielę Matulevičiūtę, II klasės mokinę, kuriai pasiruošti olimpiadai padėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lijana Venckienė. 

 

 

Mokinių savivalda ,,Savi“ - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, paremta demokratijos principais, kurią sudaro neribotas skaičius mokinių, užpildžiusių prašymą prisijungti prie mokinių savivaldos. Mokinių savivaldos veiklą reglamentuoja nuostatai.

 

Pagrindiniai mokinių savivaldos tikslai:

  • Atstovauti gimnazijos mokiniams.
  • Vienyti gimnazijos bendruomenę.
  • Skatinti mokinių iniciatyvumą, savarankiškumą, kūrybiškumą ir pilietiškumą.
  • Organizuoti veiklas, įtraukiančias gimnazijos mokinius, mokytojus, administraciją ir svečius.
  • Skatinti įvairių kompetencijų ir žinių plėtimą gimnazijoje.
  • Vykdyti projektus ir siūlyti inovacijas.

 

Skaityti daugiau...

Džiaugiamės ir didžiuojamės gimnazistais savanoriais, kurie skyrė savo laiką ir įgyvendino idėjas, organizuodami įvairias veiklas mūsų mieste. Dėkojame pasidalijusiems mintimis, kviečiame perskaityti ir išbandyti save! 

Skaityti daugiau...

 Sausio 18 dieną Šilutės pirmosios gimnazijos I a klasės literatūros pamokos vyko kitaip: savo pristatymus apie perskaitytą Igno Šeiniaus romaną „Kuprelis“ mokiniai pademonstravo mokyklos bibliotekoje.

 

Skaityti daugiau...

Gimnazijoje paminėta sausio 13 - oji - Laisvės gynėjų diena. Tradiciškai uždegtas atminimo aukuras gimnazijos kieme, languose pleveno žvakių šviesos, radijo laidą vedė istorijos mokytojas A.Gečas ir Lietuvos šaulių sąjungos Klaipėdos apskrities jūros šaulių 3-osios rinktinės Šilutės 8-osios kuopos vadas D.Jaunius.

Skaityti daugiau...

2022 m. gruodžio 20 d. Vydūno gimnazijoje įvyko rajono informatikos olimpiada. Joje dalyvavo 18 mokinių, besimokančių gimnazijų I-IV gimnazijos klasėse. Iš Šilutės pirmosios gimnazijos dalyvavo 6 gimnazistai.

Programuotojai Martynas Mackevičius (IVc), Kipras Vytautas Spirgys (IIIb) surinko po 116 balų iš 120 galimų ir užėmė II vietą, Edgar Sokolov ir Lukas Kasparavičius surinko po 85 balus ir užėmė III vietą. Mantas Norbutas (IIc) surinko 65 balus, o Vitautė Žukaitė (IVc) 60 balų. 

Sveikiname labai gerai pasirodžiusius olimpiados dalyvius ir linkime tolimesnės sėkmės respublikiniame olimpiados etape.

Sveikiname Šilutės pirmosios gimnazijos gimnazistus sėkmingai pasirodžius informacinio mąstymo konkurse "Bebras":

 

Lauryną Lindžių ir Lauryną Znutą iš Ia, užėmusius pirmą ir antrą vietą rajone tarp devintokų.

Gabiją Urbonaitę iš IIIb, užėmusią ketvirtą vietą rajone tarp vienuoliktokų.

Venckų Roką ir Deividą Petrošių iš IVb, užėmusius antrą ir trečią vietą tarp dvyliktokų.

Konkursą padėjo administruoti IT mokytojai Diana Rumšienė ir Alvydas Ežerinskis

 

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas