Praėjusį penktadienį gegužės 12 dieną Klaipėdoje Vytauto Didžiojo gimnazijoje baigėsi regioninis Mažosios Lietuvos istorijos 8-10 klasių mokinių konkursas, skirtas Mažosios Lietuvos prijungimo prie Lietuvos 100 - ioms metinėms.

Jame labai sėkmingai pasirodė Šilutės krašto moksleiviai. Šilutės pirmosios gimnazijos mokiniams šis konkursas buvo itin sėkmingas - 2a klasės mokinė D. Matulevičiūtė laimėjo pirmąją vietą, 2b klasės mokinė K. N. Mincevic antrąją vietą. 1a. klasės mokiniai J. Kmitas ir G. Jonaitytė užėmė prizines vietas atlikę kūrybinę užduotį. Mokinius konkursui ruošė ir lydėjo mokytojai L. Toliušienė ir A. Gečas. Konkurso dalyvius pasveikino ir mūsų puikiosios lietuvininkės L. Lazaraitytė ir jos mokytoja V. Galinskienė.

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas