VIZUALINIO INFORMAVIMO KLUBAS

Veiklos metu mokoma fotografuoti, lavinant vaizduotę ir pastabumą, taikant kompozicijos dėsnius ir fotografinės raiškos priemones. Taipogi lavinami platesni  kūrybiniai aspektai – rengiame gimnazijos metraštį, kuriame kino filmą. Metraščio išleidimas – esminis kūrybinės veiklos ir darbo rezultatas. Užsiėmime puoselėjama mokinių kūrybinis mąstymas ir individualumas, plėtojama meninės raiškos priemonių pažinimas, skatinamas kūrybingumas.

Vadovė: Daiva Jakienė