GIMNAZISTŲ ANSAMBLIS

Veiklos metu mokoma vokalinio dainavimo mokymo. Supažindinami mokiniai su balso pastatymu, kvėpavimo pratimais.laikyseną scenoje. Suteikiamos visos galimybės mokinio saviraiškai, jo kūrybos analizavimas ir populiarinimas. Tai daugiabalsio dainavimo praktika, akomponimento taikymas. Kūrybos skatinimas. Kuriamos teminės programos įvairioms mokyklos šventėms. Bendradarbiavimas su F.Bajoraičio biblioteka, muziejumi, pramogų centru. Mokoma tiksliai intonuoti daugiabalses dainas,  dainuoti įvairių stilių dainas a cappella ir su instrumentiniu pritarimu.

Vadovė: Giedrė Pocienė