FOLKLORINIS ANSAMBLIS

Veiklos metu supažindinama su atskirų etnografinių regionų dainomis ir papročiais. Ugdomas pilietiškumas ir tautiškumas. Mokiniai mokomi lavinti balsą, pajusti atskirų regionų skirtingus dainavimo būdus. Susipažįstame su atskirų regionų tradicijomis, tautiniu kostiumu. Mokiniai rengia pagal senuosius papročius Kūčių vakarienę, tai tvirtina jų tautinį pajautimą ir tradicijų puoselėjimą. Dalyvaujame įvairiuose mokyklos ir rajone rengiamuose renginiuose, bendradarbiaujame su miesto muziejumi, F.Bajoraičio biblioteka. Užsiėmimo metu skatinama domėtis liaudies kūryba, dainomis, melodijomis, instrumentais, papročiais.

Vadovė: Giedrė Pocienė