„DRYŽUOTOJO ŠALIKO“ TEATRO STUDIJA

Veiklos metu mokoma lavinti balsą, sužino apie laikyseną scenoje, daryti kūno atpalaidavimo ir įtempimo pratimus. Dirbdami po vieną ir grupelėmis etiudų principu mokiniai visi kartu kuria bendrą spektaklį pagal perskaitytą arba savo sukurtą medžiagą. Dalyvaujama įvairiose akcijose, renginiuose, šventėse, bendradarbiaujama su  F.Bajoraičio viešąja biblioteka, Šilutės muziejumi. Užsiėmimo metu skatinama jaunuolių dvasinė branda ir plėtojama teatro bei bendrosios kompetencijos, kuriomis jie galėtų pasinaudoti kurdami, realizuodami idėjas.

Vadovė: Jolita Ežerinskė