Dalyvauta respublikiniame integruotame technologijų ir dorinio ugdymo konkurse "Kūryba ir saviraiška asmenybės dvasiniam pasauliui", kurio tema buvo "Advento vainikas". Mūsų abiturientės tapo III vietos laureatėmis - Dija Vaičikauskaitė, Karolina Sankauskaitė, Rita Prusaitytė. Sveikiname gimnazistes ir technologijų mokytoją Nijolę Titienę!

Sveikiname ir džiaugiamės puikiais gimnazistų ir jų mokytojų pasiekimais: biologijos: Inelda Liekytė, Ia, 3 vieta, Roberta Petrylaitė, IIIb, 2 vieta,  Rūta Mikužytė, IVa,  2 vieta, mokytoja Daiva Strazdauskienė; anglų k. konkurso: Amelija Cirtautaitė, IIc, 1 vieta, mokytoja Edita Vaitkienė; nacionaliniame oratorių konkurse anglų kalba: Roberta Petrylaitė, IIIb, 3 vieta, mokytoja Kristina Sodonienė; ekonomikos: Benas Marozas, IIIa, 1 vieta; Simonas Pranckevičius, IIIb, 2 vieta, Valentina Dyglytė, IIIb, 3 vieta, mokytoja Gražina Kazlauskienė.

 

„Sveikinu Lietuvos laisvės gimtadienio proga ir siunčiu padėkas mokiniams ir jų Mokytojai už dalyvavimą esė ir rašinių konkurse ,,Švenčiu Lietuvą“, skirtame Vasario 16-ajai. Prašome perduoti. Dėkojame.

Konkurso organizatorius Europos Parlamento narys, Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto suradėjas Liudas Mažylis linki Jums nesustoti kurti ir mylėti Lietuvą.“

Skaityti daugiau...

Sveikiname rajono istorijos olimpiados prizinių vietų laimėtojas - Aristėją Būdvydaitę  (Ia) -  3 vieta, Emiliją Bernotaitę  (IVb) - 1 vieta, Rūtą Mikužytę (IVa) - 3 vieta. Gimnazistes paruošė istorijos mokytoja Laima Toliušienė. Taip pat džiaugiamės  Emilija Dambrauskaite (IIc) - 3 vieta ir Germanu Urbonavičiumi (IVa) - 2 vieta. Gimnazistus paruošė istorijos mokytojas Algirdas Gečas. Puiki žinia Kovo 11 - osios dienos proga!

Vasario 24d. vyko etninės kultūros olimpiada, kurioje dalyvavo atstovai iš Mažosios Lietuvos regiono. Joje dalyvavo ir mūsų gimnazijos IIb klasės mokinė Lukrecija Lazaraitytė. Olimpiada buvo sudaryta iš dviejų dalių: praktinės ir teorinės. Lukrecija užėmė pirmąją vietą ir toliau keliauja į respublikinę olimpiadą, kuri vyks balandžio 23d. Padėjo pasiruošti mokytoja Vaida Galinskienė. Linkime jai sėkmės. 

Praėjusių metų rudenį mūsų gimnazistai su biologijos mokytoja D.Strazdauskiene dalyvavo edukaciniame konkurse "Olympis". 

II laipsnio diplomai įteikti K.V.Spirgiui (Ib), A.Cirtautaitei (IIc), R.Ramanauskaitei (IIIb), M.Padeginskaitei (IIIb), III laipsnio diplomai - E.Kavaliauskui (Ib), D.Petrošiui (IIc), I.Šimašiūtei (IIb).  Sveikiname!

 

Mes - „Tavo robotas“ reaktorius. Komplikuotų protų energija, kuri veda visą organizaciją į priekį. Kiekvieną dieną nuo mažiausių efemeriškų uždavinių iki atsakingų ilgalaikių projektų stengiamės būti vieningi ir viską daryti su meile bei atsakomybe. Už kiekvieno mūsų pasiekimo, nuopelno, atradimo yra šie mums brangūs žmonės, jie ir yra "Tavo robotas". Tarp jų gali būti ir tu - ateik!

Pasižiūrėti veiklos pristatymą (video).

 

 

Gimnazijos biblioteka sulaukė dovanų nuo https://patogupirkti.lt/: vokiečių rašytojos Antje Babendererde romano „Sniego šokėjas“, anglų romanisto Beth Morrey knygos „Išgelbėti Misę Karmaikl“, Vytauto V. Landsbergio dramos kūrinių, paremtų dokumentine medžiaga, „Trys pjesės“ bei Kortelių žaidimo „Kas ir Kodėl? Geriausia Tavo smegenų mankšta“. Dėkojame knygynui! Nekantriai laukiame skaitytojų, norinčių draugauti su literatūra. Skaitykime, dovanokime ir draugaukime!

 

 

 

Sveikiname IIIc klasę ir atstovę G.Petrošiūtę, laimėjusią rajono mokinių viktorinoje "Švęskime Lietuvos gimtadienį"! Iškovota pirmoji vieta tarp rajono gimnazijų ir pelnytas Šilutės rajono savivaldybės mero įsteigtas prizas - kelionė į muziejų Klaipėdoje. Sveikiname ir istorijos mokytoją A.Gečą!

Skaityti daugiau...

Su Vasario 16-a, Lietuvos valstybės atkūrimo diena sveikina Šilutės pirmos gimnazijos estrados studija.

Pasiklausykite...

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas