Mokantis linkime išlikti atsakingiems, susikaupusiems ir dalykiškiems, poilsio valandėlėmis – džiugiems, linksmiems, nerūpestingiems.

Gyvenime linkime būti laimingais žmonėmis.

 

Gimnazijos administracija

Džiaugiamės merginomis, laimėjusiomis antrąsias vietas rajone: E.Bernotaite (IV kl.) - rajono Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (mokytoja J.Ežerinskė), G.Lozoraityte (IV kl.) ir I.Sudeikyte (II kl.) -  rajono Meninio skaitymo konkurse (mokytoja V.Galinskienė). B.Berneckytė (III kl.) rajono mokinių Meninio skaitymo konkurse apdovanota už gebėjimą emociškai paveikti klausytoją (merginą paruošė mokytoja V.Galinskienė). Sveikiname!

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ OLIMPIADŲ PRIZININKAI:

 

Sveikiname Emiliją Bernotaitę (IVb) su 1 vieta Šilutės rajono 12 klasių fizikos olimpiadoje (ruošė mokytojas Jonas Jaunius)

Sveikiname Miretą Metrikytę (IVb) su 2 vieta Šilutės rajono 12 klasių matematikos olimpiadoje (ruošė mokytoja Zina Valužienė)

Skaityti daugiau...

(...) Bet kas gi aš esu?.. Jūs norite žinoti…
- Turbūt kažkoks keistų troškimų lydinys,-
Ne vienas, į mane pažvelgęs, pasakys.

Taip! Trokštu – nes esu gyvenimo besotis -
Gyvent, gyvent, visus kaskart mylėt labiau,
Galbūt ir dar ko nors… Argi aš pats žinau…

"V.Mačernis Žiemos sonetas" 22, Šarnelė, 1944.II.13

Vasario 2 dieną vyko Meninio skaitymo konkursas, skirtas V.Mačernio 100-osioms gimimo metinėms prisiminti. 2021 m. paskelbti V.Mačernio metais. Konkurso metu išrinkti gimnazistai, atstovausiantys mūsų gimnazijai rajone: R.Vaičiulytė, K.Stankutė, I.Sudeikytė, B.Berneckytė, G.Lozoraitytė. Sveikiname ir pirmosios, ir antrosios vietos laimėtojus. Pirmosios vietos laimėtojams linkime sėkmės rajone. 

Skaityti daugiau...

Pusmečio pabaigoje abiturientai grąžino seną skolą pirmųjų klasių gimnazistams - organizavo krikštynas arba Gimnazisto vardo dieną.

Skaityti daugiau...

Jaunųjų programuotojų mokyklos (JPM) nariai jau ne pirmą kartą sulaukia svečių savo nuotoliniuose užsiėmimuose. Buvę Alvydo Ežerinskio mokiniai Klaudijus Pupšys ir Lukas Pukenis dalijosi savo patirtimi: Klaudijus pasakojo apie studijas KTU, o Lukas supažindino būrelio narius su programuotojų darbu.  Atsakydami į klausimus mūsų buvę mokiniai pabrėžė, kad labai svarbu mokantis mokykloje užsibrėžti tikslą, laikytis disciplinos. Tokie susitikimai organizuojami jau ne pirmą kartą - gimnazijoje viešėjo KTU studentai Gytis ir Kipras Petravičiai, Lukas Arlauskas, Giedrius Kairys. Tikimės, kad mūsų laukia dar ne vienas įdomus ir informatyvus susitikimas.

 

„Patyčių dėžutė“ – tai platforma, skirta mokiniams, jų tėvams ir mokytojams anonimiškai pranešti apie patyčias mokykloje. Galima saugiai, greitai ir anonimiškai pranešti apie patiriamas ar pastebėtas patyčias. Gali pranešti ne tik apie save, bet ir apie savo klasioką, draugą, pedagogą arba kitą mokyklos bendruomenės narį, kuris kenčia ir patiria patyčias arba pats tyčiojasi.

 

Ia mokiniai pasidalino įspūdžiais:

Iveta Venckutė: Patiko kelios paskaitos, kur pasakojama, kaip taupyti pinigus, kaip užsidirbti.

Domas Šlušnys: Temų buvo 8, iš jų labiausiai mane sudomino 5. Tai buvo apie pilietiškumą ir verslą.

Kamilė Kiaupaitė: Man visai patiko šios pamokos, labai daug informacijos gavau. Sužinojau, kaip investuoti pinigus, taip pat svarbu neužmiršti skirti dėmesio sau ir nešvaistyti savo laiko nenaudingoms veikloms.

Ernestas Mockus: Temos buvo labai įdomios, susijusios su ekonomika, tvarumu, kūryba.

Mireta Pečiuraitė: Visai patiko, tik gal truputį žiūrint ilgiau atsibosta. Labiausiai įstrigo, kai kalbėjo apie laiką,  praleidžiamą prie telefonų, kompiuterių. Taip pat buvo įdomu sužinoti, kaip sukurti savo logotipą ir kaip sukurti programėlę.

Skaityti daugiau...

Dailės mokytoja Kristina Blankaitė papuošė gimnazijos įėjimą  Lietuvos įvykiams atminti, nuotrauką atsiuntė istorijos mokytoja Laima Toliušienė 

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas