Mokytojai buvo išvykę į dainininko Č.Gabalio, aktoriaus V.Rumšo ir instrumentinio ansamblio "Vilniaus divertismentas" koncertą Palangoje "Naktis Manhetene".

Kviečiame pasigrožėti Kalėdinių eglučių alėja prie Hugo Šojaus dvaro. Šių metų tema „Spragtukas“. Ib klasės mokiniai su auklėtoja ir dailės mokytoja J.Leoniene puošė eglutę technologijų mokytojos N.Titienės ir antrokų pagamintais žaisliukais. 

Antrokė gimnazistė solistė R.Vaičiulytė su mokytoju V.Stoškumi dalyvavo ir eglutės įžiebimo šventėje.

Gimnazijos langai ir durys nušvito naujomis spalvomis ir šviesomis. Kviečiame pasidžiaugti. Tik, aišku, nepamirškime puošdami langus ir duris pasirūpinti ir savo vidumi - papuoškime jį gerumu, kantrumu ir noru padėti. Te gražiausių švenčių laukimas nuspalvina ir mūsų kasdienybę!

Skaityti daugiau...

Tradiciškai gimnazijoje mokytojos pynė Advento vainiką. Edukaciją inicijavo ir organizavo dailės mokytoja Jūratė Leonienė. 

Penktadienį II klasių mokiniai dalyvavo Protų kovose "Užkrečiamos ligos", skirtose AIDS dienai paminėti. Renginį rėmė Šilutės visuomenės sveikatos centras. Protų kovas laimėjo IIb klasės komanda. Renginio iniciatorė - biologijos mokytoja Daiva Strazdauskienė.

Trečiųjų gimnazijos klasių mokiniai viešėjo Kauno LSMU, kur lankėsi Anatomijos muziejuje bei klausėsi pristatymo apie stojamojo balo reikalavimus ir programas, VDU, kur su Karjeros centro specialiste Daiva diskutavo (nedrąsiai) apie savo laiko planavimą ir motyvaciją, vaidino su teatro edukatore bei renovavo paveikslus dailės užsiėmime.

Skaityti daugiau...

Gimnazijoje viešėjo LMAJ  (Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos) studentai, kurie pristatė studijų programas, pasidalijo savo patirtimi. Ypač įdomios fotografijos buvo pristatant Jaunųjų vadų mokymų kursus. Gimnazistai domėjosi ir generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos, VSAT Pasieniečių mokyklos, Lietuvos policijos mokyklų veiklomis bei įstojimo sąlygomis. Dėkojame mūsų buvusiai abiturientei D.M. Jasaitei ir pavaduotojai D.Jakienei už iniciatyvą. O norintiems sužinoti, kas yra "Brabander", teks tapti Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos pirmakursiais.

Skaityti daugiau...

Lapkričio 23- oji - Lietuvos kariuomenės diena.Paskelbus Lietuvos valstybės atkūrimą 1918 vasario 16 d., pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui, 1918 lapkričio 23 d. pradėta kurti Lietuvos kariuomenė (ministras pirmininkas A. Voldemaras pasirašė įsakymą Nr. 1, kuriuo įkūrė Apsaugos Tarybą). Pirmieji Lietuvos kariai buvo savanoriai, ginę Lietuvos nepriklausomybę nuo Sovietų Rusijos, Lenkijos ir bermontininkų.
Skaityti daugiau...

Istorijos - pilietiškumo pamoka, žaidžiant stalo žaidimą "Keliauk ir pažink Šilutę" Ic kl. (mokyt. A. Gečas), IIb kl. (mokyt. L.Toliušienė). Žaidimą pristatė F. Bajoraičio bibliotekos specialistai O.Normantas ir A.Tamošiūnė.

Skaityti daugiau...

Lapkričio 17 d. pirmųjų gimnazijos klasių mokiniams geografijos, dailės ir kūno kultūros pamokos vyko prie Baltijos jūros. Mokiniai ir mokytojai tyrinėjo Baltijos jūros pakrantę, kūrė žemės meną bei aktyviai pajudėjo.

Skaityti daugiau...

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas