Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama 

M.Jankaus pagrindinės mokyklos mokytojos R.Petrikienės paroda "Mano rytinė kava". Piešimas kava. 

 

Kviečiame pasižiūrėti parodą-sveikinimą

https://youtu.be/3NAH3fH8pOs

 

               „Istorikai susitinka su Jankumi dažnai...“ Silva Pocytė

                                                O jūs?

Rugsėjo 22 d. Šilutės rajono savivaldybėje vyko Lietuvos Mokslų Akademijos diena „Paveldas ateičiai“, skirta Europos paveldo dienoms.  Renginių programa buvo gana įvairi. Jos formate Šilutės Hugo Šojaus muziejuje gausiam būriui šilutiškių buvo pristatytas ir naujausias dr. Domo Kauno darbas monografija „Martynas Jankus, tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas“.

Skaityti daugiau...

 

Gerai besimokantys gimnazijos abiturientai gali gauti Joanitų ordino stipendiją savo studijoms.

Joanitų ordinas jau daugiau kaip 900 metų rūpinasi ligoniais, seneliais, silpnesniaisiais. Joanitai atvyko į Šilutę ir kartu su socialine tarnyba "Sandora" remia šeimas, kurioms reikia pagalbos.

Taip pat Joanitų ordinas padeda tiems, kurie yra motyvuoti ir darbštūs. Jau dešimt metų Joanitų ordinas remia mūsų mokyklos abiturientus, kurie puoselėja pažangias idėjas, yra aktyvūs piliečiai. Joanitų ordinas remia mūsų mokyklos abiturientus, kurie savo pasiekimais ir darbu prisidės prie Lietuvos klestėjimo.

Joanitų ordino stipendijos skyrimo kriterijai:

        1. Stipendija skiriama gerai besimokantiems mokiniams.
        2. Pretendentai turi gerai mokėti vokiečių kalbą.
        3. Pretendentų šeimos pajamos yra nedidelės.
        4. Pretendentai yra aktyvūs gimnazijos bendruomenės nariai.

Abiturientai klasių vadovams turi pateikti:

         1. Prašymą dėl stipendijos skyrimo lietuvių ir vokiečių kalbomis.
         2. Pažymą apie šeimos pajamas.
         3. Gyvenimo aprašymą lietuvių ir vokiečių kalbomis.
         4. Pasiekimų suvestinės kopiją.
         5. Klasės vadovo rekomendaciją lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Daugiau informacijos gali suteikti direktorė L. Spirgienė arba vokiečių kalbos mokytoja L. Venckienė.

Plačiau apie Joanitų ordiną internete: www.johanniterorden.de.

Lietuvos mokslų akademija, siekdama skatinti smalsumą ir susidomėjimą mokslu, svarbiausiais jo pasiekimais,

padovanojo gimnazijos bibliotekai

mokslo populiarinimo knygų seriją „Mokslas visiems“.

 
Susipažinti su knygų turiniu galite interneto svetainėje 
 

 

2021 m. rugpjūčio 30 d. Nr. V1-66

Šilutė

             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. birželio 30 d. Nr. v-1552 sprendimu  „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“,

n u r o d a u:

1. Mokytojams, mokiniams, kitiems gimnazijos darbuotojams gimnazijoje laikytis šių reikalavimų:

Skaityti daugiau...

Jovita Naujokienė -  visuomenės sveikatos specialistė


Gerbiami mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo administracijų vadovai ir darbuotojai, mokiniai, tėvai ir visi, kurie rūpinatės švietimu!
Rugsėjį visi grįžtame į mokyklas. Mokyklų bendruomenės ruošiasi gyviems susitikimams klasėse. Norime, kad buvimo mokykloje, mokymosi ir bendravimo džiaugsmas tęstųsi visus metus. Tai yra mūsų visų bendras siekis ir visų atsakomybė.
Mes, pasirašę šį laišką, sutariame dėl esminių principų, kuriais vadovausimės naujais mokslo metais, ir kviečiame visą švietimo bendruomenę aktyviai prisidėti prie to, kad nauji mokslo metai būtų sklandūs, o mokyklos – saugios. Tai priklauso nuo kiekvieno švietimo bendruomenės nario.
Kviečiame visus susitelkti bei palaikyti vieniems kitus kuriant palankias ir saugias sąlygas mūsų vaikams mokytis, o pedagogams – dirbti.
Pirmenybė – kontaktiniam vaikų ugdymui. 

Skaityti daugiau...

Biologijos ir chemijos kabinetams priemones mokymuisi padovanojo buvusi gimnazistė, ilgametė gimnazijos draugė Laimutė Giedraitienė. Ačiū!

Skaityti daugiau...

 

Gimnazijos bendruomenę

 kviečiame į 76-osios laidos abiturientų brandos atestatų įteikimo šventę,

 kuri vyks Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje

 2021 m.  liepos 23 d. 13.00 val.

 

 

Kiekvienais mokslo metais du kartus vyksta Olympio konkursas. Biologijos konkurso dalyviai gauna diplomus ar pažymėjimus, padėkas, tušinukus, tvarkaraščius. Šių metų konkurso „Olympis  2021 - Pavasario sesija“ mokiniai gavę diplomus:

Kipras Spirgys, III laipsnio diplomas, Eima Padeginskaitė, III laipsnio diplomas, Martina Padeginskaitė, II laipsnio diplomas, Rugilė Ramanauskaitė,  III laipsnio diplomas, Gabrielė Juodžentytė,  II laipsnio diplomas

Informavo biologijos mokytoja Daiva Strazdauskienė

Spirgys Kristupas (Ib) surinko 72 procentus taškų (III laipsnio diplomas).

 

„Konkurse Olympis gavau trečio laipsnio diplomą. Labai džiaugiuosi, kad turėjau progą sudalyvauti, nes tai puiki galimybė pagilinti biologijos žinias ir sužinoti tai, ko dar nežinojai. Visiems rekomenduoju dalyvauti!„ Rugilė Ramanauskaitė 3b

Martina Padeginskaitė - II laipsnio diplomas

 

Eima Padeginskaitė - III laipsnio diplomas

Gimnazijos estrados studija (vad.V Stoškus) dalyvavo jaunimo grupiu festivalyje  „Ant paletės“ Utenoje. Festivalis vyksta jau trečius metus. Jame dalyvauja gyvai grojančios jaunimo grupės iš visos Lietuvos.

„Ic mokiniai, rašydami atsiliepimus apie antrokių pristatytus pranešimus, dėkojo antrokėms gimnazistėms. Sakė, kad buvo verta klausytis, nes įgavo drąsos, išgirdo šaunių patarimų ir prašė, kad būtų daugiau tokių pamokų“, - įspūdžiais dalijosi lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jovita Kiaupienė. Panašių atsiliepimų išgirdo ir Ia bei Ib mokytojos Jolita Ežerinskė ir Vaida Galinskienė. Antrųjų gimnazijos klasių mokiniai neseniai laikė PUPP viešojo kalbėjimo įskaitą ir mokytojos Lina Liepinienė bei Lijana Venckienė pasiūlė geriausių pranešimų autoriams juos ir pristatyti pirmokams. IIa  gimnazistės Vytautė Kubaitytė, Kotryna Stankutė, Kornelija Suchodimcova, IIb Lukrecija Lazaraitytė ir Greisė Butkutė bei Izabelė Sudeikytė ir  IIc Emilija Dambrauskaitė bei Rugilė Kasiliauskaitė pasidalijo savo patirtimi, kaip ruošėsi viešajai kalbai, kodėl naudingas yra kalbėjimo planas, kokios trukmės viešoji kalba, kokia turi būti struktūra, kaip pasirenkama tema bei kūriniai. Nors klausimus pirmokai uždavė nedrąsiai, tikimės, kad kitąmet jie jau irgi galės pristatyti geriausius savo pranešimus ir pratęs gražią „Mokinys - mokiniui“ tradiciją.    

logo

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas