Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 8,4 – 11,81 (priklausomai nuo turimo pedagoginio darbo stažo).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą.

2.  Atitikti bent vieną  iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;

2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);

Skaityti daugiau...

 

ŠILUTĖS PIRMOJE GIMNAZIJOJE

TĘSIAMAS NUOTOLINIS MOKYMAS(IS) 

NUO 2020 M. LAPKRIČIO 9 D. IKI GRUODŽIO 22  D.

  1. Nuotolinis mokymas(is) vyks pagal buvusį pamokų tvarkaraštį.
  2. Dalykų nuotolinį mokymą(si) sudaro vaizdo pamokos gimnazijos virtualioje mokymo aplinkoje (toliau – VMA) per Moodle BigBluButton (toliau – BBB), savarankiškas mokinio darbas, vertinimas ir refleksija.
  3. Mokytojai kiekvienos pamokos mokomąją medžiagą pateikia gimnazijos VMA pagal pamokų tvarkaraštį.
  • Kai vyksta sinchroninis mokymas(is) (vaizdo pamokos), mokiniai ir mokytojai jungiasi gimnazijos virtualioje aplinkoje BBB įrankiu su vaizdo kameromis.
  • Kai vyksta asichroninis mokymas(is) (mokiniams pateikiamos užduotys), mokytojas pamokų tvarkaraštyje nurodytu laiku yra pasiekiamas mokiniams VMA.
  • Kiekvienas mokytojas supažindina mokinius su nuotolinio mokymo(si) taisyklėmis (kaip bus pateikiamos užduotys, nurodomi atlikimo būdai ir laikas, konsultavimas, vertinimas, refleksija).
Skaityti daugiau...

Eidami pro Šilutės socialinės globos namų sieną rasite ir nuo mūsų abiturientų pakabintą žaisliuką - mažą kalėdinį vainikėlį. Palaikome savanorių akciją "Prisidedu širdimi" ir linkime saugių švenčių. 

Lapkričio mėnesį  trečiokai gimnazistai dalyvavo Teisingumo ministerijos organizuotame  teisinio švietimo konkurse „Žinau savo teises". Mobilioji aplikacija-žaidimas buvo sudarytas iš 7 teisinių temų, apimančių vartotojų teisių, asmens duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės, notarų bei antstolių veiklos, baudžiamosios ir administracinės atsakomybės bei konstitucijos klausimus.

Skaityti daugiau...

Global Horizons USA kviečia 9-12 klasių moksleivius dalyvauti mainų programoje JAV vidurinėse mokyklose. 

„Global Horizons USA“ tarptautinė moksleivių organizacija dirbanti su valstybinėmis, privačiomis ir internatinėmis  mokyklomis JAV. Turime 45 metų patirtį ir virš 12,000 moksleivių iš viso pasaulio, kurie dalyvavo mūsų programose Amerikoje. 

 

Kreiptis Julius Kalnietis
International Director

+370 676 21960

Vyriausybės nutarimu karantinas pratęstas iki gruodžio 17 d. 

Atsižvelgdama į nepalankią koronaviruso (COVID-19) epidemiologinę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, Vyriausybė trečiadienį nusprendė pratęsti šalyje galiojantį karantiną iki gruodžio 17 d. Ministrų kabinetas taip pat pritarė Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) siūlymui nuo 2020 m. gruodžio 10 d. leisti muziejų ir galerijų lankymą ne didesnėmis nei 2 žmonių grupėmis. Taip pat bus leidžiamos ekskursijos, kai jose dalyvauja ne daugiau nei 2 asmenys, išskyrus šeimos narius.

Ministerija ragina gyventojus elgtis atsakingai, taisyklingai dėvėti veido apsaugos priemones, vengti susibūrimų ir laikytis kitų privalomų karantino sąlygų bei ribojimų.

IVb klasės abiturientai pasinaudojo mūsų partnerio Vilniaus universiteto siūloma galimybe lapkričio 9-20 dienomis tapti studentu vienai dienai. Paskaitos vyko nuotoliniu būdu, o moksleivių laukė universiteto dėstytojai ir studentai. Paskaitose, praktiniuose bei laboratoriniuose užsiėmimuose mokiniai išgirdo ir pamatė gyvai vykstančias Vilniaus universiteto dėstytojų paskaitas, trumpam tapo tikrais studentais ir uždavė klausimus.

https://www.silutesnaujienos.lt/lt/pirmosios-gimnazijos-abiturientai-vienai-dienai-tapo-vu-studentais/?fbclid=IwAR2MOQRfkN6zf8kcxE6qLatSndbov_ZSZBH-SjhYorl7E4Agq49QJ4W3NjA

Skaityti daugiau...

Projektas „Rink(is) kultūrą“, kurio tikslas – skatinti jaunimą visapusiškai pažinti, puoselėti savo šalies bei regiono paveldą, ir netgi kurti ir atkurti jį kartu norime pakviesti regiono moksleivius dalyvauti II etape: idėjų konkurse, kuriame jie gali laimėti vertingų prizų. Konkurso esmė: pateikti kūrybingą ir įgyvendinamą idėją, kaip galima būtų atnaujinti, modernizuoti ir paversti kultūros objektą patrauklesnį jaunimui.
Projekto pristatymas.

 

Ar žinojai kad, Šilutės pirmoji gimnazija yra pirmoji Lietuvoje mokykla, kurioje vyresnių klasių moksleiviai turi robotikos pradmenų pamokas? Jei dar nelankai jų, turime tau pasiūlymą:

NAUJA - prisijunk prie paskaitų online.

Pamokų turinys naujinimas(tobulinimas) du kartus per savaitę (antradieniais ir penktadieniais). 

Nebijok svajoti ir eiti pirmyn, nes tai juk yra svarbiausia! Kiekvienas iš Jūsų gali būti naujųjų laikų Kolumbas ar Armstrongas, plečiantis žmonių pažinimo horizontus. "Tavo robotas" kolektyvas jums linki drąsos bei ryžto pažinti ir džiaugsmo tuo su visais dalintis. Sėkmės!

 

 
 
Gimnazistai pirmokai  siunčia Jums  savo rudens prisiminimą. Pailsėkite, pasidžiaukite ir paklausykite. 
 
Parodos iniciatorės dailės mokytoja ekspertė Kristina Blankaitė ir bibliotekos vedėja
Laima Jablonskytė
 
 
 
 

Šilutės pirmosios gimnazijos

  Filosofija

„Ne mokyklai, gyvenimui mokomės“.    /Seneka/

Vizija

Pažangi, atvira, visapusišką išsilavinimą teikianti gimnazija. 

Misija

Ugdyti brandžią asmenybę, atvirą pasauliui, pasirengusią mokytis visą gyvenimą ir dirbti Lietuvos labui.

 

Bendruomenės vertybės


Pagarba  --  Bendradarbiavimas  -- Atsakomybė

 

Strateginės veiklos kryptys

 

1. Užtikrinti ugdymo programų įvairovę, kokybišką ir visiems prieinamą ugdymą(si) ir mokymo(si) poreikių tenkinimą per patyriminį mokymą.

2. Formuoti bei skatinti asmenybės ūgtį, sudarant sąlygas mokiniams pasirengti visapusiškai integruotis šiuolaikinėje visuomenėje.

3. Modernizuoti ugdymo aplinką, tobulinti gimnazijos VMA Moodle tinkle panaudojimo galimybes, sudaryti palankias sąlygas mokytojų ir mokinių naujų technologijų ir informacijos valdymo kompetencijų tobulinimui, ugdymo(si) rezultatų gerinimui. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naudingos nuorodos:


Gimnazijos feisbukas