Vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021-04-19 įsakymu Nr. V-576
,,Dėl vidurinio ugdymo baigiamųjų klasių mokinių ugdymo proceso organizavimo 2020-2021 mokslo metais“ nuo 2021-05-03 vidurinio ugdymo programos baigiamosios (IV) klasių mokiniams ugdymo procesas vyks kontaktiniu būdu gimnazijoje. Primename: prieš grįžtant į ugdymo procesą kontaktiniu būdu, IV klasių mokiniai privalo testuotis kas 7-10 dienų.
Testuotis nereikia mokiniams, kurie:
-    persirgę COVID-19 liga ir nuo teigiamo SARS-Cov-2 PGR / antigeno testo rezultato praėjo mažiau nei 180 dienų;
-    turintys COVID-19 ligos serologinio antikūnų testo teigiamą rezultatą, jei praėjo mažiau nei 60 dienų.
-    paskiepyti COVID-19 ligos vakcina pagal pilną skiepijimo schemą mažiau nei 180 dienų laikotarpiu.

Gimnazijos administracija