Šį mėnesį per klasių valandas abiturientai susitiko su Karo prievolės atstove Reda Montviliene.