Sveikinu visus su Laisvės gynėjų diena. Atsiminkite -  tas laisvės nevertas, kas negina jos. Algirdas Gečas.

 IVb abiturientų mintys apie Sausio 13 - ąją:

Justas Paramonovas: 1991 metais Sausio 13 dieną įvykęs masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui reikšmingus objektus.

Greta Lozoraitytė: Man Sausio 13 - oji yra dvasios laisvė, kurioje mes dabar gyvename be suvaržymų, tačiau taip pat ir skausmas, nes žmonės aukojo gyvybes.

Dovydas Čemerkas: Nuo mažens mokykloj mokėmės, kad reikia gerbti ir atėjus laikui prisiminti šią dieną.

Aušrys Andrijauskas: Sausio 13 diena - tai diena, kurią paminiu, nes esu gimęs laisvu žmogumi, reikia pagerbti kovojusius už laisvę ir būti dėkingiems.

Dovydas Barcys: Man sausio 13 - oji yra diena, kai reiktų bent kelias minutes pagerbti žmones, kurie kovojo už mūsų laisvę.

 

Dija Jasaitė: Laisvę reikia švęsti, bet neužmiršti tų, kurie aukojosi dėl mūsų laisvės. Nepamiršti mūsų istorijos ir nebijoti to skleisti visiems. Kovoje vanduo prieš kraują laimėjo vanduo. Gimiau, gyvenu ir ginsiu laisvą Lietuvą.

Vitalija Piekutė: Sausio 13-oji man yra diena, per kurią Lietuva įrodė, jog yra vieninga ir stipri tauta. Esu dėkinga, jog dabar esu laisvės vaikas.

Evaldas Stonys: Padaryti tai, ką padarė žmonės Sausio 13 - ąją, reikia daug drąsos.

Aistė Valdžytė: Ši diena kaskart paliečia širdies gelmes. Apie šią dieną sužinojau iš mokyklos, čia ir išmokė ją gerbti ir ja didžiuotis, ir ne tik ta diena, bet ir visais žmonėmis, kurie šitaip prisidėjo prie laisvos Lietuvos likimo.

 Mireta Metrikytė: Manau, jog tokią dieną reikėtų ne švęsti su trankia muzika ir linksmybėmis ar liūdėti, bet nuoširdžiai pasidžiaugti turima laisve ir uždegti žvakutę šio įvykio aukoms kaip padėkos ir pagarbos ženklą.

Gabrielė Mikalauskaitė: Gimiau laisvoje Lietuvoje, todėl esu dėkinga tiems, kurie kovojo už laisvę.

Paulius Mirauskas: Nedidelė Lietuva šiomis dienomis vėl tapo didelė. Ją iškėlė ir išaukštino žuvusiųjų didvyriškumas, dvasios tvirtybė, laisvės meilė. O Lietuva iškelia ir išaukština savo gynėjus, dar sykį patvirtindama, kad nemirtingumą ir amžiną šlovę suteikia tiktai Tėvynė.

Mantas Žvinklys : Man Sausio 13  yra žmonių, kurie atidavė savo gyvybę dėl Lietuvos laisvės, paminėjimo diena.

Emilis Janšauskas: Man Sausio 13 yra susikaupimo šventė, parodymas pagarbos žmonėms, kurių dėka esame laisvi, nevaržomi.

Mindaugas Valius: Man Sausio 13 diena yra proga prisiminti, kokia stipri yra mūsų tauta.

Žydrūnė Rupainytė: Sausio 13-oji man viena iš svarbiausių dienų metuose. Kiekvienais metais su šeima pagerbiame tylos minute kritusiuosius, sugiedame Lietuvos himną, kalbame apie tai, kaip mano šeima ruošėsi šiai dienai prieš 30 metų. Jei ne tie žmonės, kurie kovojo už laisvę, mes nebūtume tokie, kokie esame dabar! Mes  turime teisę kalbėti pačia skambiausia kalba. Laisvę reikia švęsti!

Mantas Jankauskas: Man Sausio 13 yra diena, kai mes prisiminame Sausio 13 dalyvius juos pagerbiame.

Nedas Urbaitis: Man Sausio 13-oji yra ta diena, kai prisimenu, kad mūsų tauta yra stipri ir laisva.

Edvinas Jonaitis: Sausio 13 - tai išsivadavimo diena, pradžia geresnės ateities.