4 b gimnazistų mintys ir linkėjimai baigiantis metams:

 

“Kai noriu, rimtai dirbu, kai nenoriu — tinginiauju”, – sako Mykoliukas Juozo Tumo - Vaižganto apysakoje "Dėdės ir dėdienės". Linkiu nepasiduoti pagundoms ir norėti rimtai padirbėti.


"Kūnas - tai sodas, kurio sodininkas - mūsų valia" (V. Šekspyras). Linkiu neprarasti valios šiais sunkiais laikais ir stengtis pasiekti savo tikslų.
"Nuo šito ankstyvo kėlimosi, – pagalvojo jis, – galima visiškai išprotėti. Žmogus turi išsimiegoti.“ (F.Kafka) Linkiu gerai išsimiegoti ir nepamiršti pasinaudoti proga gerai pailsėti.


"Mūsų dienos - kaip šventė./ Kaip žydėjimas vyšnios, - / tad skubėkim gyventi, / nes prabėgs - nebegrįš jos." (Salomėja Nėris) Linkiu džiaugtis kiekviena akimirka ir gyventi taip, kad nei viena diena nepraeitų veltui.


“Visada žemėje per mažai gerų žodžių – meilės, tiesos ir dėkingumo žodžių. Mes dažnai taip ir išsiskiriame, nepasakę jų vienas kitam, nusinešame, užgniaužę juos savo širdyse. Praeiname abejingi pro medį, paukštį, pro žydintį rugį ir pro kenčiantį žmogų, tarytum ne vienos žemės broliai, ne vienos saulės vaikai būtumėm. (Just. Marcinkevičius) Linkiu gražių, šiltų santykių.


"Tikrasis atlygis laukia tik danguje, taigi stengtis verta ne dėl šio pasaulio blizgučių, o dėl savo ramios sąžinės ir tylos sielos, gyventi reikia kukliai ir dorai, nesavanaudiškai", - sako Jonas Radvanas. Linkiu gyvenime nepasiduoti ir pasiekti visus užsibrėžtus tikslus.


"Padarykite tik vieną kartą, kai kiti sako, kad jūs negalite padaryti, ir jūs niekada neatkreipsite dėmesio į jų apribojimą vėl" (A. Kamiu). Linkiu visiems kuo mažiau dėmesio kreipti į aplinkinių nuomones ir elgtis taip, kaip norime.


"Geriau už teisybę laimėti priešą negu su melu draugą" (V. Kudirka). Linkiu niekam nepakliūti į melo pinkles ir turėti tikrų draugų.


"Mano gyvenimas yra degantis gyvenimas, kiek aš nedegu, tiek negyvenu." (V. Mačernis) Linkiu taip gyventi, kad būtų ką prisiminti.


"Taigi dabar dešrų visokių bus prisivalgyt,/ nės lašinių bei kumpių jau rūkyt pakabytų,/ žiemai pas būrus daugybė didelė kaba", - sako K.Donelaitis. To ir linkiu.


"Ir tas nenugalimas gimtinės ilgesys, kad, eidamas namo tris kilometrus, bliaudavau visa gerkle",- pasakojo rašytojas M. Katiliškis. Linkiu ištverti visus sunkius momentus gyvenime, nors ir kaip sunku būtų.


"Laimė yra trumpa malonė, kurią teikti gyvenimas nėra įpareigotas. Pareigų turi tik žmogus." (Šatrijos Ragana) Linkiu pasidžiaugti gyvenimu ir pasidžiaugti savo laime, kol ją turi, nes ji yra trumpa malonė.


"Aš nieko nežinau, aš nieko neturiu,
Brendu per tuštumą be jokių žiburių,
Ir vien tiktai vanduo man kalba apie tai,
Kad reikia pagaliau pradėt gyvent rimtai." (H.Radauskas) Tad linkiu niekam to patirti ir gyventi "rimtai", kad nugyventume gerą gyvenimą.

"Dirbk taip, kad galėtum mėgautis." (Ž.Ž.Ruso) Linkiu jums dirbti su malonumu ir be didesnių vargų.


Psichologinio realizmo rašytojas F.Dostojevskis yra pasakęs: "Koks gražus būna gyvenimas, jei padarai ką nors gera ir teisinga." Tad linkiu šiuo metu nenustoti daryti gerų darbų, džiaugtis tuo, ką turime, ir taip gyvenimas taps gražesnis.


"Palaiminti idiotai, nes jie laimingiausi žmonės pasaulyje". (Iš A.Škėmos "Balta drobulė"). Linkiu per šventes būti visiems linksmiems.


M.Daukša: "Visais amžiais žmonės kalbėjo savo gimtąja kalba ir visada rūpinosi ją išlaikyti, turtinti, tobulinti ir gražinti." Linkiu mylėti savo kalbą, nesvarbu, kuriame žemės kampelyje būtumėte.


"Žmogus bent sykį privalo parodyti liežuvį savo baimei". (J. Marcinkevičius) Linkiu nebijoti, jaunime.


"Kasdieniškumas greit nusibosta." (V.Mykolaitis - Putinas) Linkiu jums išskirtinių švenčių šio karantino metu.


"Kalėdos - vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis kvepia jaukumu" (J.V.Gėtė) Visiems savo klasiokams linkiu jaukumu kvepiančių Kalėdų...


"Gyvenimas - tai kaip graži kelionė - išsirengi, keliauji ir grįžti atgal" (J. Aistis). Tai linkiu gyvenime judėt į priekį ir ateinančiais metais grįžti atgal, tik prisimenant, ką mokėmės praėjusius 12 metų, ruošdamiesi egzaminui.


Linkiu šiuo laikotarpiu kuo daugiau laiko praleisti lauke ir rasti ryšį tarp savęs ir gamtos, prisimenant A. Baranausko poemą "Anykščių šilelis".


"O mes, kurie skrajūne mintim dangų pasiekiam, deja, šešėlį ir sapną po savęs tepaliksim. (D.Naborovskis). Nors mes po savęs paliksime tik atminimą, šiandien linkiu pakilti kaip įmanoma aukščiau.


"Nes žinai: jei kas, įtempęs valią, / Nesvyruodams pereis šitą kelią,/ Mūšį tas net žūdamas laimės”, - savo gyvenimo sunkiu laikotarpiu rašė Bronius Krivickas. Tad aš linkiu ir mums šį nelengvą laikotarpį išlikti stipriems!


" (...) ko ko, bet kvailių yra daugiau, negu reikia. Kiekviena tauta jų turi ir sau, ir eksportui pakankamai, lygiai kaip kiekviena tauta turi nuosavus latrus ir šventuosius", - šia Balio Sruogos citata iš "Dievų miško" noriu palinkėti, kad savo gyvenime aplenktumėm visus tuos kvailius ir jų būtų kuo mažiau mūsų aplinkoje. Bei į gyvenimą žvelgtumėm su juoku, nes jis mus gali apsaugoti nuo absurdo.


"Ištirpsta rūpesčiai ir kasdienybė...
Paslaptingame snaigių sūkuryje
Tylos ir Ramybės duetas..."
(Giedrė Mičiūnienė)
Linkiu ramių Kalėdų.


"Laimė priklauso tam, kuris drąsiai jos siekia kur ir kaip galėdamas" (V.Krėvė). Linkiu nepasiduoti sunkiausiomis akimirkomis ir siekti savo svajonių!